Programy dotacyjne MKiDN na 2018 rok

Data publikacji: 20.12.2017
1 minuta

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na rok 2018. Narodowe Centrum Kultury prowadzi trzy z nich. Są to: Infrastruktura domów kultury, Kultura dostępna i Edukacja kulturalna.

Program Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Program Kultura dostępna wspiera zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury, skierowane do szerokiego grona odbiorców i sprzyjające integracji społecznej.

Program Edukacja kulturalna wspiera zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

Nabór do programów trwa do 31 stycznia 2018 roku.