Potencjał kulturotwórczy Szałwinka i jego mieszkańców | Zaproś nas do siebie!

Data publikacji: 29.11.2017
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Proces badawczy trwający pięć miesięcy, ponad 30 osób uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez 4-osobowy zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie przy wsparciu zewnętrznego eksperta NCK oraz wielość narzędzi badawczych opartych o podejście jakościowe – tak w wielkim skrócie można opisać realizację programu „Zaproś nas do siebie!” w 2017 roku przez GOK Kwidzyn

Potencjał kulturotwórczy Szałwinka i jego mieszkańców | Zaproś nas do siebie!
Fot. Marcin Kurkus Uczestnicy badania w Szałwinku

Sam udział GOK Kwidzyn w programie „Zaproś nas do siebie!” był rezultatem polityki rozwoju naszej instytucji, która nie tylko zaspokaja oczekiwania związane z ofertą kulturalną, ale przede wszystkim włącza do jej planowania mieszkańców gminy Kwidzyn. Jako kluczową dla realizacji programu „Zaproś nas do siebie!” wybraliśmy miejscowość Szałwinek, w której została przeprowadzona diagnoza potencjału kulturotwórczego. Sama diagnoza już na etapie projektowania budowana była zarówno przez zespół GOK Kwidzyn, jak i przy wsparciu Katarzyny Sekutowicz – ekspertki z ramienia NCK.

Planując diagnozę zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie uczestniczącego badania w działaniu z mieszkańcami Szałwinka, starając się od samego początku, aby znali i rozumieli cel badania. Zdecydowaliśmy się wyłącznie na podejście jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwacja – jawna i niejawna, analiza treści dokumentów) wykorzystując metody partycypacyjne - włączające mieszkańców w sposób aktywny i świadomy (obserwacja uczestnicząca, wywiady indywidualne, grupy warsztatowe, wizualizacje – rysowanie map, collage, metody multimedialne - fotoesej). Badanie objęło 35 osób zróżnicowanych pod kątem wiekowym (młodzież w wieku gimnazjalnym, osoby dorosłe, seniorzy), a także pod kątem statusu majątkowego i wykształcenia. Wśród mieszkańców biorących udział w badaniu były zarówno osoby aktywne w danej społeczności, jak i obserwatorzy działań realizowanych przez GOK.

Wywiady indywidualne i grupowe pozwoliły nam na głębsze poznanie potrzeb mieszkańców Szałwinka oraz ich stylu życia. Nie zabrakło również pytania dotyczącego tego, jak mieszkańcy odbierają naszą instytucję i co rzeczywiście o niej wiedzą. Jako że jesteśmy instytucją, która ceni sobie własny rozwój, to taka wiadomość zwrotna była dla nas cenna i potrzebna. Wyniki badań zebraliśmy i przedstawiliśmy podczas spotkania podsumowującego część badawczą projektu. Wnioski i rekomendacje zostały opracowane przez zespół GOK oraz mieszkańców Szałwinka, którzy uczestniczyli w tym projekcie od początku do samego końca i są dla nas drogowskazem w planowaniu wzajemnej współpracy.

Uważamy, że najważniejszą wartością jaką wynieśliśmy z programu „Zaproś nas do siebie!” jest proces, zapoczątkowany w małej, post PGR-owskiej miejscowości, który w przyszłości może zaowocować nie tylko stworzeniem indywidualnej oferty kulturalnej dla mieszkańców Szałwinka, ale również obudzić wśród mieszkańców chęć do współtworzenia nowego charakteru tego miejsca. Napotkane bariery traktujemy jako wyzwanie, a otwartość mieszkańców jako motywację do dalszego działania na rzecz współtworzenia oferty kulturalnej w Szałwinku. Cenimy sobie również wizyty studyjne, które dla wielu z nas były nie tylko inspirujące, ale również dały możliwość innego spojrzenia na różne wymiary kultury w konkretnych miejscach Polski. Takie wizyty tworzą także możliwość sieciowania domów kultury i wchodzenia we współpracę na różnych poziomach organizacyjnych. Program „Zaproś nas do siebie!” nadal uważamy za otwarty!

Marcin Kurkus

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie