MDK w Brzezinach – podsumowanie udziału w programie “Zaproś nas do siebie!”

Data publikacji: 23.12.2020
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

Udział w programie “Zaproś nas do siebie!” organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury był dla Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach wydarzeniem roku. Wysyłając zgłoszenie, byliśmy pełni nadziei i gotowi na zmiany. Zaczynaliśmy jako grupa zdeterminowanych osób, która potrzebowała wskazania dobrego kierunku.

Mimo że pandemia zmieniała plany, zespół NCK szybko znalazł rozwiązania, które pozwoliły nam na spotkania w systemie hybrydowym – on-line i stacjonarnie. Pierwszy raz spotkaliśmy się w grupie dyrektorek/dyrektorów i koordynatorek/koordynatorów na początku kwietnia. Wspominając ten czas, mam wrażenie, że było to lata świetlne temu. Od tego momentu nasz zespół przeszedł nie tylko zmianę, ale transformację. Dzięki udziałowi w warsztatach zaprosiowych dowiedzieliśmy się jak czytać nasze potrzeby i jak działać, żeby każdy w zespole czuł się dobrze. Komunikacja na pewno uległa poprawie, już wiemy na co musimy zwracać uwagę i wypracowaliśmy sobie zasady współdziałania. Z pozoru proste i oczywiste fakty musiały zostać powiedziane, żeby cały zespół mógł zobaczyć złożony obraz pracy w grupie. Przeprowadziliśmy test osobowości, a wyniki w niektórych przypadkach były zaskakujące. Wiemy jednak, że w Miejskim Domu Kultury w Brzezinach pracuje zróżnicowany zespół, który łączy wspólny cel. Naszą instytucję tworzą dział kultury i dział wydawniczy, ale z pozoru trudne do połączenia obszary działania, mają sporo wspólnego.

Jednym z ważniejszych wniosków dla nas jest poczucie, że nie każde działanie musi kończyć się sukcesem. Prototypowanie i testowanie nowych rozwiązań jest jak najbardziej wskazane w pracy kreatywnej. Badamy potrzeby naszej społeczności i coraz skuteczniej na nie odpowiadamy, ale wiemy też, że mogą zdarzyć się niepowodzenia. Ten spokój i świadomość, że nie można być wciąż perfekcyjnym są dla nas bardzo komfortowe. Podczas wizyty studyjnej w Radomiu, dyrektor Waldemar Dolecki z Miejskiego Ośrodka Kultury “Amfiteatr” opowiadał o zaplanowanych działaniach kulturalno-społecznych, które z założenia musiały się udać, a jednak nie zdobyły uznania mieszkańców. Dodał też, że nie traktuje tego jako porażkę, a jedynie sygnał, że akurat tego typu aktywności potrzebują czasu, lub zwyczajnie muszą ulec modyfikacji. Na jednym z warsztatów prowadzonych przez Dorotę Kostowską i Noemi Gryczko rozmawialiśmy o tym, co nie udało się nam, jakie działania zawiodły, gdzie były niedopatrzenia. Każda z instytucji ma na swoim koncie tego typu doświadczenie, co pokazuje, że nie istnieją rozwiązania doskonałe, ale dzięki Zaprosiowi mogliśmy omówić nasze wątpliwości i dzielić dobrymi praktykami.

W Radomiu zwiedziliśmy też Pracownię Nowych Mediów działającą przy radomszczańskim domu kultury. Wyposażenie pracowni i innowacyjne zajęcia były bardzo inspirujące. W przyszłym roku planujemy stworzenie pracowni z drukarką 3D i utworzenie stałych zajęć nie tylko dla dzieci, ale także młodzieży i dorosłych. Wiemy, że tego typu pracownie są ciekawym miejscem spotkań i nauki nowych technologii.

Trzydniowy warsztat w Radziejowicach zgromadził dyrektorki/dyrektorów i koordynatorki/koordynatorów z wszystkich instytucji biorących udział w tegorocznej edycji “Zaproś nas do siebie!”. To był intensywny czas szkoleniowy. Rozmawialiśmy o komunikacji, rzecznictwie i myśleniu projektowym. Każdy z tematów jest materiałem na osobne szkolenie, ale mimo to zagłębiliśmy te zagadnienia. Już po powrocie ustaliliśmy w zespole Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach, że rzecznictwo jest jednym z priorytetów na kolejne miesiące działania. Podjęliśmy już kroki w tym kierunku i powoli poszerzamy i ulepszamy rzecznictwo w naszej instytucji.

Na przyszły rok zaplanowaliśmy szereg wydarzeń lokalnych. Chcemy wzmocnić współpracę z brzezińską młodzieżą. Planujemy także realizację projektu wydobywającego z odmętów niepamięci brzezinianina, który jest twórcą pierwszego w Europie kinoteatru. Nastawiamy się na działania on-line, które do tej pory polegały na tworzeniu filmów, konkursów i akcji kulturalno-społecznych. Dzięki nowym przyjaciołom poznanym w programie “Zaproś nas do siebie!” zrealizowaliśmy już pierwsze wspólne warsztaty on-line dla seniorów. Połączyliśmy siły 4 domów kultury z 4 województw. Zajęcia okazały się sukcesem, dla nas podwójnym, bo to pierwsze warsztaty on-line  realizowane w naszym domu kultury.

Program “Zaproś nas do siebie!” w liczbach dał nam: 5 spotkań indywidualnych z koordynatorką on-line, 4 spotkania w gronie wszystkich instytucji on-line, 5 warsztatów (w tym 4 on-line i 1 trzydniowe stacjonarnie w Radziejowicach), 1 trzydniową wizytę studyjną w Radomiu, 2 spotkania z ekspertami i działaczami kultury on-line, udział w X Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów, udział w I Forum Pracuj w kulturze, 2 szkolenia on-line, 2 dni szkolenia w naszej instytucji. Wszystko to nie byłoby możliwe bez profesjonalnej opieki merytorycznej Karoliny Michalskiej – koordynatorki programu. Możliwość konsultowania każdej wątpliwości i każdego nowego rozwiązania była dla nas nieocenionym wsparciem.

Udział w programie “Zaproś nas do siebie!” kończymy bogatsi o wiedzę, doświadczenie i motywację. Na kolejne miesiące planujemy działania świadomi naszych możliwości i potrzeb społeczności lokalnej. Śmiało możemy powiedzieć, że niemożliwe nie istnieje. Polecamy innym instytucjom udział w programie. To doświadczenie odmieni wasz zespół i całą instytucję, a wasze działania kulturalne będą jeszcze skuteczniejsze.

Jolanta Lechowska-Białecka

Miejski Dom Kultury w Brzezinach