MDK „Ligota”  – podsumowanie udziału w programie “Zaproś nas do siebie!”

Data publikacji: 22.01.2021
Średni czas czytania 8 minut
drukuj

Gdy w marcu otrzymaliśmy informację, że dostaliśmy się do programu Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie!” ogarnęła nas duża radość. Byliśmy dumni, że wśród 16 placówek z całej Polski, znalazł się właśnie nasz Miejski Dom Kultury „Ligota”!

Zgłoszenie do programu było ogromnie ważną częścią procesu zmian, które zaczęły się w naszej placówce z końcem 2019 r. - to dzięki tym zmianom przystąpiliśmy do „Zaprosia”. Radości nie było końca, ale jednocześnie pojawił się niepokój związany z sytuacją rozprzestrzenia się COVID-19. Zastanawialiśmy się jak program będzie realizowany w tak niesprzyjających warunkach. Był to ciężki dla wszystkich czas, musieliśmy się zmierzyć z nową wirtualną rzeczywistością i jednocześnie zmierzyć się ze strachem przed nieznaną chorobą. Na szczęście program nie został odwołany tylko nieco przekształcony, przyjął formę hybrydową.

Pierwsze nasze spotkania w ramach programu odbywały się w formie online. Początkowo towarzyszyły nam dziwne odczucia, może lęk przez nieznanym - trudno powiedzieć. Jesteśmy przyzwyczajeni do kontaktów bezpośrednich, więc musieliśmy się przestawić na relacje online.  Ze spotkania na spotkanie było już coraz lepiej - kwestia przyzwyczajenia i przywyknięcia do nowej rzeczywistości. Twarze znane dotychczas z monitora naszego komputera mieliśmy okazję poznać już bezpośrednio na warsztatach w Radziejowicach.  Trzydniowe stacjonarne warsztaty były odskocznią od dotychczasowej formy online, braliśmy udział w wielu zadaniach, szkoleniach, warsztatach, które nauczyły nas myślenia projektowego, dostosowania oferty do oczekiwań i potrzeb  konkretnej grupy odbiorców. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że warto aktywnie słuchać i reagować na wszelkie głosy pochodzące od naszej społeczności lokalnej, mieszkańców. Ważne jest stwarzanie miłej, przyjaznej atmosfery, sprzyjającej utrzymaniu więzi z uczestnikami, z całymi rodzinami oraz dbałość o „pozyskiwanie” nowych przyjaciół placówki – rzeczników. Uświadomiliśmy sobie również jak ważna jest praca zespołowa, potocznie mówiąc „wszystkie ręce na pokład”, konieczna, aby osiągnąć zamierzony cel.  Nawiązaliśmy również wiele relacji i kontaktów z innymi uczestnikami programu, mając oczywiście nadzieję na długofalowość tych relacji i efektywność w postaci wspólnie realizowanych przedsięwzięć kulturalnych. 

Udział w wizycie studyjnej w Bytomiu czy też w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów dał nam dużo inspiracji oraz odwagę i motywację, by odważnie, świadomie i wielostronnie rozwijać instytucję i jej szeroko pojęte zasoby. Mamy zapał do nowych rozwiązań, do rozwijania siebie i naszej wspólnej działalności. Poszerzył się nasz sposób myślenia. Otworzyliśmy się na nowe formy działalności merytorycznej, wykraczające poza dotychczasowe schematy. Istotnym i kluczowym momentem dla naszego zespołu były dwudniowe warsztaty, które odbyły się w naszej placówce w październiku - dotyczyły budowania komunikacji w zespole. To była pierwsza okazja od bardzo dawna, kiedy w jednym miejscu zebrał się prawie cały nasz zespół. Dzięki warsztatom mogliśmy zrozumieć lepiej pracę wszystkich komórek organizacyjnych domu kultury, ich wzajemny wpływ na siebie oraz funkcjonowanie całości placówki. Łatwiej dostrzegaliśmy mechanizmy nas wiążące. Każdy mógł zapoznać się z podziałem obowiązków, a przede wszystkim z niezbędnością każdego działu. Polepszyły się relacje między działami. Poznawaliśmy lepiej każdego z osobna, jego charakter pracy, specyfikę wykonywanych zadań, dostrzegaliśmy zdolności poszczególnych osób zajmujących różne stanowiska pracy, ich miejsce w grupie, sposób postępowania. Dostrzegliśmy wyraźniej ważność przepływu informacji wewnątrz placówki. Nauczyliśmy się lepszej, czytelniejszej wymiany informacji, formułowania jasnego przekazu, zrozumienia informacji zwrotnej. Rozwijaliśmy umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów w sposób kreatywny i przyjacielski. Rozjaśniły się kwestie (niby oczywiste, ale dobrze było o nich porozmawiać) przepływu informacji formalnych. Dostrzegliśmy, jak ważna w pracy jest wzajemna pomoc i życzliwość oraz szacunek dla każdej osoby, bez względu na zajmowane stanowisko. Zrodziła się bardzo dobra atmosfera, wspaniała integracja całego zespołu. Osoby, które na co dzień mają niewielki kontakt, mogły poznać się lepiej. Mogliśmy się zrozumieć i otworzyć na siebie. Zdecydowanie zmniejszył się dystans pomiędzy pracownikami.

Niestety wszystko się kiedyś kończy, nasz udział w programie również dobiegł końca. Ale mimo tego, że tegoroczna edycja zakończyła się, u nas pewien etap dopiero się zacznie! Korzystając z wiedzy i doświadczenia zdobytego w programie „Zaproś nas do siebie!” zdecydowaliśmy, że w roku 2021 będziemy wykorzystywać możliwie każdą sposobność, by poznawać społeczność lokalną i budować z mieszkańcami pozytywne relacje oparte na bezpośrednim kontakcie. Dlatego też włączyliśmy do programu merytorycznego na rok 2021 działania animacyjne, które mają nam w tym pomóc. Wyjdziemy z ofertą kulturalną poza mury naszej placówki, aby dotrzeć do różnych grup społecznych, w nowe obszary. Będziemy organizować warsztaty i koncerty na terenach podległych naszej placówce i nie tylko, wyjścia w formie plenerowych spotkań o charakterze twórczo-informacyjnym. Liczymy na to, że nasza placówka będzie dla każdego prawdziwym domem, w którym odnajdzie dla siebie coś wartościowego. Planujemy kontynuację naszego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnych projektach lokalnych oraz ogólnopolskich. W ostatnim czasie aplikowaliśmy do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 z nadzieją na dalszy rozwój i współpracę z NCK. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy całemu zespołowi Narodowego Centrum Kultury, że mogliśmy uczestniczyć w programie „Zaproś nas do siebie!” 2020.

 

Justyna Żychoń-Macioch
Miejski Dom Kultury „Ligota"