Jak działać "Z" a nie "DLA" | Zaproś nas do siebie! - relacja

Data publikacji: 22.06.2017
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

II Wizyta Studyjna w ramach projektu "Zaproś nas do siebie!" za nami!

Jak działać "Z" a nie "DLA" | Zaproś nas do siebie! - relacja
Fot. INSPIRO INSPIRO

W dniach 19-21 czerwca br przedstawiciele 20 instytucji kultury uczestniczyli w wizycie studyjnej poświęconej pracy ze społecznością lokalną i jej kulturotwórczej roli. Podczas tych 3 dni przyglądaliśmy się dobrym praktykom integracji społecznej oraz partycypacyjnym metodom tworzenia instytucji kultury.

Planując druga wizytę studyjną w ramach projektu Zaproś nas do siebie! zależało nam, by pokazać, że podczas tworzenia oferty kulturalnej instytucji kultury warto postawić akcent zarówno na diagnozę potrzeb mieszkańców jak i ewaluację działań, które są prowadzone.

Tym razem swoją dobrą praktyką podzielili się z nami: dwa domy kultury: Dzielnicowy Dom Kultury Węglin oraz Dzielnicowy Dom Kultury Czuby Południowe w Lublinie oraz Dom Kultury Inspiro w Podłężu - pierwszy w Polsce dom kultury prowadzony przez organizację pozarządową.

W Lublinie ośrodki kultury oraz władze miasta przyjęły nas bardzo serdecznie. Pokazano nam jak w prosty sposób, bez dodatkowych nakładów finansowych i zatrudniania badaczy, można zbierać informacje o potrzebach kulturalnych mieszkańców. Co najważniejsze z ich udziałem znajdować proste i różnorodne rozwiązania, pozwalające na rozwój ich pasji, zainteresowań i talentów, nie rezygnując z misji, jaką każda instytucja kultury chce realizować. Okazuje się bowiem, że można pogodzić oczekiwania mieszkańców oraz prowadzenie edukacji kulturalnej.

Co decyduje o sukcesie oferty programowej instytucji kultury?

Ten sukces jest sukcesem całego zespołu, jego otwartości i szybkiego reagowania na to co wokół się dzieje, umiejętności współpracy z mieszkańcami i proponowania prostych rozwiązań. Podstawą dobrej oferty jest spotkanie 1:1 na linii człowiek - człowiek. Cała reszta jest konsekwencją tego spotkania, wzajemnych inspiracji i chęci działania - taką refleksją podzielił się z nami Sławomir Księżniak, dyrektor DDK Węglin.  Podkreślił to również Michał Karapuda - dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, który podczas spotkania podzielił się z nami uwagami na temat priorytetów polityki kulturalnej kreowanej w Lublinie oraz refleksją, że zmiany w ofercie programowej instytucji kultury trwają. Ten czas jest liczony raczej w latach niż miesiącach. Dobra zmiana musi trwać i musi czasem boleć, ale na pewno warto!

W Lublinie odwiedziliśmy również nowo powstały Dzielnicowy Dom Kultury Czuby Południowe - instytucja działająca na niewielkiej przestrzeni 150 m2. Na Czubach rozmawialiśmy o wdrażanych tam pomysłach edukacji kulturalnej i sposobach działania instytucji  "z", a nie tylko "dla" mieszkańców dzielnicy.

Ostatnią praktyką jakiej doświadczyliśmy było spotkanie w Domu Kultury Inspiro w Małopolsce. Mieliśmy również szansę współuczestniczyć w jubileuszu 10-lecia istnienia instytucji. Realizowany w Inspiro program jest warty naśladowania pod każdym względem. Od sposobu myślenia o kulturze do jego realizacji. Jest profesjonalny, różnorodny i ciekawy, wpisujący się w potrzeby mieszkańców, wzmacniający ich współczesną tożsamość. Co ważne, podczas tej wizyty wybrzmiało, że ewaluacja działań kulturalnych może być robiona na bieżąco, że nie musi boleć, że towarzyszące jej pytanie "gdzie my - dom kultury jesteśmy w tym momencie?" może być pytaniem kluczowym, gwarantującym dalszy rozwój i relacje ze społecznością.

Podczas II wizyty studyjnej poznaliśmy wiele przykładów, że tworzenie oferty programowej wraz z mieszkańcami jest możliwe, co więcej jest gwarancją sukcesu.

Projekt Zaproś nas do siebie! jest realizowany przez Dział Szkoleń i Profesjonalizacji Narodowego Centrum Kultury, w ramach programu Kadra Kultury.

Koordynacja i kontakt w sprawie projektu: Anna Ciecierska i Ewa Zbroja.