Czerpiemy z dobrych praktyk! | relacja z I wizyty studyjnej projektu "Zaproś nas do siebie!"

Data publikacji: 01.06.2017
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

„Akcja inspiracja – czyli czerpiemy z dobrych praktyk instytucji kultury – to hasło przewodnie majowej wizyty studyjnej  zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury w ramach projektu „Zaproś nas do siebie!”. W dniach 22 - 24 maja 2017 roku w wizycie uczestniczyło 20 pracowników instytucji kultury z całej Polski.

Czerpiemy z dobrych praktyk! | relacja z I wizyty studyjnej projektu "Zaproś nas do siebie!"
Fot. Piotr Litwic I wizyta studyjna

Celem projektu „Zaproś nas do siebie!” jest zmiana sposobu projektowania oferty programowej przez instytucje kultury, włączenie do tego projektowania mieszkańców, zachęcenie ich do pokazania swoich losów i wydarzeń związanych z historią danej miejscowości, promowania dobrych sposobów pielęgnowania tradycji lokalnych. To zaangażowanie mieszkańców wymaga od pracowników kultury nie tylko zmiany postawy, ale systematycznego budowania zaufania do instytucji kultury, a także wdrożenia nowego sposobu komunikowania się i animacyjnej metody pracy, a w konsekwencji stworzenia przestrzeni, która pozwoli społeczności lokalnej utożsamić się z miejscowością, jej historią i dziedzictwem kulturowym.

Tegoroczna edycja projektu Zaproś nas do siebie! jest realizowana w formie 5 wizyt studyjnych, które pozwolą na poznanie dobrych praktyk występujących w Polsce w różnych aspektach:

  • diagnozowania potrzeb mieszkańców,
  • edukacji kulturalnej i artystycznej,
  • ewaluacji projektów,
  • projektowania i wdrażania dobrych praktyk, 
  • tworzenia sieci współpracy,
  • tworzenia nowej oferty programowej.

Myślą przewodnią pierwszej wizyty było przełamanie schematu działania instytucji małej miejscowości i znalezienie przez nią odwagi do kontaktów z partnerami z dużych ośrodków: z doświadczonymi, mającymi tzw. markę instytucji. Jednocześnie podpatrzenie sprawdzonych narzędzi i ciekawych rozwiązań, nowych trendów i dobrych praktyk edukacji kulturalnej.

Program wizyty był bogaty i różnorodny, a jego realizacja bardzo dynamiczna.

W ciągu trzech dni uczestnicy wizyty gościli w Muzeum Powstania Warszawskiego, Domu Spotkań z Historią, Narodowym Instytucie Audiowizualnym, Domu Kultury KADR i Domu Kultury DOROŻKARNIA. Spotkali się z przedstawicielami Fundacji Ośrodek KARTA, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych STACJA MURANÓW oraz Biura Programu NIEPODLEGŁA 2018.

Pracownicy instytucji kultury poznali zasady aplikacji do programu NIEPODLEGŁA 2018, sposoby archiwizowania pamiątek, zasady utrwalania historii mówionych i domowych archiwów społecznych; dowiedzieli się o korzyściach wykorzystania digitalizacji i nowych technologii.

Warszawa jest niewątpliwie unikatowa na skalę europejską pod względem kulturotwórczej roli rzeki, dlatego uczestnicy pływając ze stołecznym przewodnikiem po rzece poznali historię nadbrzeżnej Warszawy i kulturotwórczej roli Wisły, wpisując się tym samy w świętowanie Roku Wisły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom za dzielenie się dobrymi praktykami: Muzeum Powstania Warszawskiego, Dom Spotkań z Historią, Narodowy Instytut Audiowizualnym, Domu Kultury Kadr, Dom Kultury Dorożkarnia, Ośrodek Karta, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych Stacja Muranów, Biura Programu Niepodległa 2018.

Program merytoryczny wizyty studyjnej „Akcja inspiracja – czyli czerpiemy z dobrych praktyk instytucji kultury” opracowała Ewa Zbroja. Koordynatorem projektu jest Anna Ciecierska.

Uczestnicy wizyty studyjnej: Justyna Prajs (Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim), Aleksandra Karmelita Gminny Ośrodek Kultury Główczyce), Ewa Poloczek (Ośrodek Kultury w Czernicy), Agnieszka Zielonka-Mitura (Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu), Marcin Kurkus (Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie), Karolina Ball i Agnieszka Węgiel (Gminny Ośrodkek Kultury we Wręczycy Wielkiej), Tadeusz Bednarek (Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich), Marzena Niżyńska (Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach), Małgorzata Hetman (Gminny Ośrodek Kultury w Młodzieszynie), Krzysztof Polowczyk (Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi), Katarzyna Gulej (Centrum Kultury Dziecka Filia nr 1 MOK w Zgierzu), Karolina Bloch (Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza), Joanna Szmota (Milanowskie Centrum Kultury), Nela Chojnowska-Ochnik (Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie), Piotr Sierański (Mogileński Dom Kultury) Łukasz Pogorzelski (Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu), Aldona Staszewska - Klimek (Dom Kultury w Ustce), Agnieszka Brzezińska-Brańska (Gminny Ośrodek Kultury).

Kolejna wizyta już w czerwcu!