Akcja inspiracja! | I wizyta studyjna „Zaproś nas do siebie!”

Data publikacji: 14.05.2018
Autor: Gabriela Będkowska
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Trzy intensywne dni i spotkanie z reprezentantami dwudziestu instytucji kultury z całego kraju, które włączyliśmy do programu „Zaproś nas do siebie!". Za nami pierwsza wizyta studyjna, która odbyła się w Warszawie w dniach 6 – 9 maja 2018 r.

Akcja inspiracja! | I wizyta studyjna „Zaproś nas do siebie!”
Fot. Alicja Szulc, uczestnicy I wizyty studyjnej

Celem pierwszej wizyty studyjnej było pokazanie uczestnikom, że projektując ofertę instytucji kultury warto wychodzić poza utarte schematy i nie bać się zaskakiwać swoich odbiorców. Na dobry początek zabraliśmy więc uczestników do Domu Kultury Kadr, gdzie warsztaty poprowadzili pracownicy Ośrodka Karta. Rozmawialiśmy o archiwizowaniu lokalnych opowieści, pracy z fotografią, zapisie historii mówionych oraz aktywizowaniu społeczności lokalnej w ramach programu „Nieskończenie Niepodległa”. Dzień zakończyliśmy spotkaniem z pracownikami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów oraz Służewskiego Domu Kultury, którzy udowodnili nam, że nawet w centrum Warszawy można hodować...kozy.

Drugi dzień wizyty rozpoczęliśmy od spotkania z Karolem Regulskim z Katolickiego Centrum Kultury „Dobre Miejsce”. Następnie wzięliśmy udział w spektaklu Teatr 21 i warsztatach poświęconych metodyce pracy w teatrze z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ostatni przystanek to Dom Kultury „Dorożkarnia” i rozmowa o trendach w domach kultury, uwzględniających aktywność i potrzeby kulturalne odbiorców.

Ostatni dzień wizyty studyjnej spędziliśmy w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym. Dr Karol Jachimek poprowadził dla nas warsztaty poświęcone kodom kultury, a pracownicy Filmoteki opowiedzieli o flagowych projektach swojej instytucji – m.in. Filmotece szkolnej oraz Akademii Polskiego Filmu.

Za spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej serdecznie dziękujemy Agnieszce Świąteckiej, Małgorzacie Pankowskiej, Annie Maciąg, Alicji Gluzie (Ośrodek Karta), Martynie Strudzińskiej (Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych Stacja Muranów), Ewie Willmann (Służewski Dom Kultury), Karolowi Regulskiemu (Katolickie Centrum Kultury „Dobre Miejsce”), Justynie Lipko-Koniecznej (Teatr 21), Annie Michalak- Pawłowskiej (Dom Kultury „Dorożkarnia”), dr. Karolowi Jachimkowi, Agacie Sotomskiej, Ewie Korzeniowskiej, Grzegorzowi Krauze (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny).

A kolejna wizyta studyjna w lipcu!