Po raz 14. startuje Konkurs „Książka Historyczna Roku”

Data publikacji: 11.07.2023
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury, Polskie Radio oraz Telewizja Polska ogłaszają 14. edycję Konkursu „Książka Historyczna Roku” o nagrody im. Oskara Haleckiego. Ideą konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski w XX wieku oraz promowanie czytelnictwa książek historycznych.

Zapraszamy do udziału w Konkursie „Książka Historyczna Roku”. Rywalizacja o nagrody im. Oskara Haleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach:

  1. najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku;
  2. najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku;
  3. najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami;
  4. najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Laureaci nagród im. Oskara Haleckiego zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie jury spośród nadesłanych publikacji wybierze te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim etapie jury w każdej kategorii wybierze maksymalnie 10 książek nominowanych do nagrody, natomiast w trzecim jurorzy wyłonią laureatów. Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 2 do 31 października 2023 r. wybiorą w drodze głosowania internetowego najlepsze książki w kategorii naukowej i popularnonaukowej. Oprócz nagród jury ma prawo przyznać czterem publikacjom z listy nominowanych wyróżnienia o charakterze honorowym.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2022 r. a 28 lipca 2023 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 28 lipca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa) trzech egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego. Książki zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

W jury zasiadają: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, dr Piotr Gontarczyk, prof. dr hab. Marek Kornat, dr hab. Hubert Kowalski, prof. ucz., prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, red. Paweł Lisicki, prof. dr hab. Andrzej Nowak, red. Piotr Semka.

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 120 tys. zł. Fundatorami nagród są organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury, Polskie Radio oraz Telewizja Polska. Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.