11. edycja konkursu Książka Historyczna Roku – czekamy na zgłoszenia!

Data publikacji: 09.05.2018
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury ogłaszają jedenastą edycję konkursu „Książka Historyczna Roku”. Konkurs ma popularyzować dzieje Polski w XX wieku oraz promować czytelnictwo książek historycznych. 

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury już jedenasty raz ogłaszają konkurs „Książka Historyczna Roku”. Rywalizacja o nagrodę im. Oskara Haleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach:

  • najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku;
  • najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku;
  • najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami   naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami;
  • najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Laureaci nagrody im. Oskara Haleckiego w kategoriach: najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie powołane przez organizatorów ośmioosobowe Jury wybierze spośród nadesłanych książek te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim Jury nominuje maksymalnie 10 książek z każdej kategorii, natomiast w etapie trzecim spośród tytułów nominowanych jurorzy wyłonią laureatów. Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 1 do 31 października 2018 r. będą mogli wybrać – w drodze internetowego głosowania – najlepsze książki w kategoriach „Najlepsza książka naukowa” i „Najlepsza książka popularnonaukowa”. Nagrody w kategoriach najlepsze wydawnictwo źródłowe i najlepsze wspomnienia przyzna Jury.

Począwszy od tegorocznej edycji autorom książek nominowanych w czterech kategoriach konkursowych mogą być przyznane wyróżnienia o charakterze honorowym. Jury może przyznać maksymalnie cztery wyróżnienia.

W Jury trzeciej kadencji zasiądą: prof. dr hab. Andrzej Nowak, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Jan Jacek Bruski, dr Piotr Gontarczyk, Piotr Semka, prof. dr hab. Jan Rydel oraz ks. prof. zw. dr hab. Waldemar Graczyk.

Fundatorami nagród są organizatorzy: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.

Zgłoszenia do konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2017 r. a 31 maja 2018 r.  Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor – jeden.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 8 czerwca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego. Książki zgłoszone po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania, można znaleźć na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl.