Prof. dr hab. Jerzy Józef Morawski

Data publikacji:
2 minuty

Urodzony 9 września 1932 w Warszawie. Jest autorem licznych prac, głównie z zakresu powszechnej i polskiej historii muzyki okresu średniowiecza, a także klasycyzmu i wczesnego romantyzmu. Autor tomu Historia Muzyki Polskiej. Tom I, cz. 1: Średniowiecze do roku 1320.

 

W latach 1951-58 studiował muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim, a pomiędzy 1953 i 1961 teorię muzyki i grę na fortepianie w warszawskiej PWSM (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Od 1956 do 2005 roku pracował w Instytucie Sztuki PAN, gdzie w latach 1970-78 był kierownikiem Pracowni Historii Muzyki, 1978-81 zastępcą dyrektora Instytut Sztuki, 1985-92 kierownikiem Pracowni „Monumenta Musicae in Polonia”.

W latach 1965-80 sprawował funkcję redaktora serii „Musica Medii Aevi”, a w latach 1972-2005 był redaktorem naczelnym dokumentacyjno-źródłowej serii wydawniczej „Monumenta Musicae in Polonia”. W roku 1970 otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych. W 1997 habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W następnym roku został docentem, a w 2005 otrzymał tytuł profesora. Przygotowywał edycje źródłowo-dokumentacyjne oraz stworzył prace leksykograficzne i bibliograficzne. Prowadził też działalność naukowo-organizacyjną oraz dydaktyczną na Uniwersytecie Warszawskim (1968-70), Akademii Teologii Katolickiej, obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (1970-74) i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1971-84, 1999). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

>> E-book Historia Muzyki Polskiej. Tom I, cz. 1: Średniowiecze do roku 1320