Dr Katarzyna Morawska

Data publikacji:
2 minuty

Urodzona 25 listopada 1933 r. w miejscowości Węgrzynów. W latach 1951-56 studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1954-95 pracowała w Instytucie Sztuki PAN. Autorka tomu: Historia Muzyki Polskiej. Tom I, cz. 2: Średniowiecze 1320-1500 oraz Historia Muzyki Polskiej. Tom II: Renesans 1500-1600.

W roku 1966 otrzymała stopień doktora nauk humanistycznych. Od 1956 do 1967 roku była sekretarzem redakcji „Słownika Muzyków Polskich”, w latach 1972-93 zastępcą redaktora naczelnego i 1993-95 redaktorem naczelnym kwartalnika „Muzyka”. Jest autorką licznych prac, głownie z zakresu polskiej i powszechnej historii muzyki XV i XVI wieku, zwłaszcza muzyki organowej i dziejów historiografii muzycznej w Polsce dotyczących m.in. badań nad muzyką dawną, a ponadto opracowań źródłowo-dokumentacyjnych i leksykograficznych. Prowadziła też zajęcia dydaktyczne na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie (1970-79) i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1972-79). Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działach Kultury.

>> E-book Historia Muzyki Polskiej. Tom I, cz. 2: Średniowiecze 1320-1500

>> E-book Historia Muzyki Polskiej. Tom II: Renesans 1500-1600