Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej EOG

Data publikacji: 02.07.2013
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Do 16 sierpnia 2013 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej MF EOG.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ogłosiło II nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów na kwotę 16 899 782 złotych.

Obszary tematyczne projektów:
 • edukacja artystyczna i kulturalna;
 • dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa;
 • muzyka i sztuki sceniczne;
 • sztuki plastyczne i wizualne.
Wnioski o dofinansowanie, którego poziom może wynosić do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu, składać mogą:
 • państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 • publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne;
 • uczelnie publiczne (w przypadku projektów realizowanych przez ich wydziały artystyczne oraz wydziały związane z: kulturoznawstwem, historią, dziedzictwem kulturowym, zarządzaniem kulturą);
 • archiwa państwowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • organizacje pozarządowe ze sfery kultury.
 

Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego partnera pochodzącego z Państw – Darczyńców (tj. Norwegii, Liechtensteinu, Islandii).

 
Można się starać o dofinansowanie w wysokości:
 
 • 50 000 - 150 000 euro (projekty małe)
 • powyżej 150 000 - 1 000 000 euro (projekty duże)
 
Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r., do godz. 15.00.
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MKiDN.