Przedstawiamy pakiet edukacyjny #BarwyWspólne!

Data publikacji: 25.11.2019
6 minut

Zestaw innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, który ułatwi rozmowę z dziećmi i młodzieżą na temat patriotyzmu.

Jak mówić o patriotyzmie w dzisiejszym świecie? Jakich komunikatów należy używać aby zainteresować odbiorcę? Czy pojęcie patriotyzmu zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat?

Na te i inne nurtujące nas pytania staraliśmy się przez ostatni czas odpowiedzieć. Szukaliśmy niestrudzenie, sprawdzaliśmy różne źródła, dyskutowaliśmy, zmienialiśmy zdanie i zaczynaliśmy od nowa. Okazało się to być nie lada wyzwaniem, ponieważ sam temat, wbrew pierwotnym założeniom, nie jest jednoznaczny do zdefiniowania.

I oto jest!

Narodowe Centrum Kultury przedstawia pakiet edukacyjny #BarwyWspólne!

Zestaw innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, które mogą pomóc w rozpoczęciu rozmowy z dziećmi i młodzieżą na temat patriotyzmu. Pakiet kierowany jest do nauczycieli, animatorów, edukatorów, osób pracujących z grupami młodzieżowymi i dziecięcymi. Proponujemy przystępną formę narracji, która pozwoli zobrazować różne aspekty bycia patriotą.

Pakiet zawiera interaktywne narzędzia edukacyjne, jak również propozycje scenariuszy zajęć oraz skondensowaną wiedzę dotyczącą postawy patriotycznej oraz symboli narodowych. Poruszone są w nim zarówno kwestie historyczne, ekonomiczne jak również ekologiczne, ponieważ patriotyzm to pojęcie, na które składa się wiele aspektów.

Mamy nadzieję, że praca z naszymi narzędziami edukacyjnymi przyniesie zarówno nauczycielom, animatorom, edukatorom jak również dzieciom i młodzieży wiele satysfakcji oraz będzie doskonałym punktem wyjścia do próby odpowiedzi na pytanie: CO TO ZNACZY BYĆ PATRIOTĄ W DZISIEJSZYM ŚWIECIE?

Pakiet Edukacyjny #BarwyWspólne składa się z:

  1. narzędzi edukacyjnych
  2. przykładowych scenariuszy zajęć dotyczących symboli narodowy i współczesnej postawy patriotycznej
  3. instrukcji wykonania Kokardy Narodowej
  4. zestawu prezentującego herb Polski
  5. flagi Polski

Opisy narzędzi edukacyjnych:

 „Słowa Wspólne” – to zestaw 400 haseł zamieszczonych na 200 kartach. Wśród nich występują różnorodne słowa związane z kulturą, sztuką, tradycjami, zwyczajami, geografią, jedzeniem, symbolami narodowymi, historią, architekturą, zabytkami, przedmiotami, sportem, przyrodą, nauką i profesjami. Celem takiego przemieszania jest podkreślenie tego, że patriotyzm jest nie tylko tym co wielkie i odświętne, ale także tym co codzienne i na pozór zwykłe. Zestaw może stanowić punkt wyjścia do rodzinnej rozmowy na temat patriotyzmu lub do pracy z grupami klasowymi lub warsztatowymi.

 „Miejsca Pospolitej” – to materiały edukacyjne skierowane do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Fabuła opowiada o 30 budynkach, wśród których znajdują się zarówno obiekty historyczne czy pomniki, ale także miejsca użyteczności publicznej na co dzień przeoczane. Każdy z nich przedstawiony jest jako personifikacja - posiada własne cechy, charakterystyczne zachowanie i przekaz. Budynki opowiadają o dylematach związanych z ich rolą w społeczeństwie i dyskusjami, które wywołują. Budynek, oprócz przedstawienia swojej opowieści, przekazuje jedno pytanie, na które odpowiadają uczestnicy. Pod koniec rozgrywki otrzymują oni informację zwrotnąz jaki model patriotyzmu jest u nich dominujący (historyczny, symboliczny, obywatelski, ekonomiczny, ekologiczny). Informację tę uzyskuje się na stronie www.miejscapospolitej.pl. Rozgrywka może odbyć się również analogowo – poprzez powielanie i wypełnianie kart odpowiedzi załączonych do pakietu.  

Karty oraz scenariusz zajęć do narzędzia edukacyjnego Miejsca Pospolitej będą dostępne do pobrania już wkrótce na stronie NCK.

 „Matecznik” – to wielkoformatowa mapa baśniowej krainy Wielkiej Pieczęci. Złożona z 101 wyzwań, zapisanych w postaci kodów QR, podzielonych na 5 kategorii ma służyć animatorom i nauczycielom do pracy dydaktycznej z grupami uczniów. Uczniowie poruszają się po mapie, wybierają kierunek eksploracji krainy i realizują ukryte w niej zadania.

Jak otrzymać pakiet edukacyjny #BarwyWspólne?

Aby otrzymać pakiet, należy wysłać prośbę mailową pod adresem dek@nck.pl. W treści wiadomości należy wpisać: Pakiet edukacyjny #BarwyWspólne.


Pakiet Edukacyjny #BarwyWspólne Narodowego Centrum Kultury został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.