Patriotyzm ma wiele twarzy. Podsumowanie debaty Polskie DNA [10.11.2020]

Data publikacji: 13.11.2020
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

10 listopada br., w przeddzień Święta Niepodległości, odbyła się organizowana przez Narodowe Centrum Kultury debata pod hasłem Polskie DNA, realizowana w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej #BarwyWspólne.

Patriotyzm ma wiele twarzy. Podsumowanie debaty Polskie DNA [10.11.2020]
Ilustracja tworzona na żywo, podczas debaty "Polskie DNA", przedstawia jej najistotniejsze tezy

Podczas dyskusji, poprzedzonej fragmentami przeprowadzonej wcześniej sondy ulicznej, rozmawialiśmy o barwach wspólnych, o tym co nas – Polaków łączy dzisiaj i o tym, jakie wyzwania stawia przed nami nowoczesny patriotyzm.

Do rozmowy zaprosiliśmy ekspertów, reprezentantów różnych środowisk i grup społecznych, którzy podzielili się z nami swoim wielowymiarowym spojrzeniem na patriotyzm w kontekście muzyki – Łukasz L.U.C. Rostkowski, sztuk wizualnych – Zuzanna Olejniczak z Good Looking Studio, vlogosfery – Stefan Tompson oraz biznesu – Grzegorz Kiszluk. Modertorem dyskusji był prof. Rafał Wiśniewski – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Punktem wyjścia do  naszej dyskusji okazało się stwierdzenie, że patriotyzm zmienia się z pokolenia na pokolenie, ma wiele twarzy, że jest to uczucie, które mamy w sobie niezależnie od sytuacji i miejsca, w którym się znajdujemy, że jest to uczestnictwo w zbiorowej odpowiedzialności, ale również podejmowanie działań, które mogą nas jednoczyć jako społeczność i szerzej jako społeczeństwo. Jest to szczególnie ważne w kontekście pandemii i braku możliwości kontaktu twarzą w twarz, do którego przywykliśmy, oraz potrzebą przeniesienia wszystkich naszych aktywności do sfery online. Nasi rozmówcy podkreślali wagę działań, które mogą jednoczyć poszczególnych odbiorców, pomóc nam poczuć się wspólnotą i podkreślać więzi, które nas wszystkich łączą ponad wszelkimi podziałami i konfliktami.

Debata potwierdziła wiele założonych tez oraz rzuciła nowe światło na temat nowoczesnego patriotyzmu. Poniżej prezentujemy wnioski.

W kontekście muzyki było to rozwijanie swoich talentów i waga rozwijania własnych talentów w imię kultywowania wspólnoty oraz znaczenie treści promujących postawy patriotyczne, przekazywanych w postaci spójnej wielogłosowej opowieści na temat tego, co nas łączy i z czego jesteśmy dumni jako Polacy.

W sztukach wizualnych sprawą pierwszej wagi okazują się działania zmierzające do przekazania pozytywnej energii płynącej z tego, że stanowimy wspólnotę, chęć brania w swoje ręce działań bez ciężaru patosu i pompatycznych wizerunków, przeniesienie ich na ilustracje po to, by dać otuchę i wsparcie.

Internet jawi się jako najważniejszy nośnik. Jak się okazuje to medium nie zawsze przybliża nas do siebie ze względu na natłok informacji, co niemal jednogłośnie podkreślali nasi rozmówcy. Wszelkie wydarzenia w sieci powinny zatem pobudzać do podjęcia aktywności, a sam Internet powinien być traktowany jako przestrzeń do dzielenia się emocjami w postaci wydarzeń online, vlogów, spotów, nawet relacji zdjęciowych, poprzez które utożsamiamy się z naszym miejscem życia i ludźmi, którzy czują tak jak my.

Ważnym elementem w kontekście rozmowy o patriotyzmie na miarę naszych czasów jest biznes i działania marketingowe, które podkreślają potrzebę nie tyle tworzenia zgrabnych haseł, co rzeczy, które są wartościowe, reprezentują nasze wartości i jednocześnie pokazują, kim jesteśmy jako Polacy.

Nasi rozmówcy zgodnie podkreślili, że dbałość o społeczność lokalną i jej promocję okazuje się więc działaniem pierwszoplanowym w kontekście nawiązania dialogu z ludźmi młodymi, preferującymi lżejsze formy wyrazu i postawy niż te utożsamiane dawniej z patriotyzmem. Wszelkie działania edukacyjne powinny nie tylko zmierzać do przekazywania treści, ale przede wszystkim do nabycia umiejętności komunikowania wspólnym językiem i wykorzystania wartości, w które wierzymy wszyscy, na rzecz promowania polskości nie tylko wśród nas samych, ale i szerzej na świecie.

Debata otworzy przyszłoroczny cykl dyskusji z twórcami i uczestnikami kultury polskiej, których tematem będzie komunikowanie patriotyzmu.