Długofalowy wolontariat w kulturze [Audycje kulturalne]

Data publikacji: 19.10.2017

Jak zaangażować wolontariuszy do działań w instytucjach kultury? Co robić, by zostali na dłużej? Jakie korzyści taka współpraca przynosi obu stronom? Tego dowiedzieli się uczestnicy szkolenia NCK.

Długofalowy wolontariat w kulturze [Audycje kulturalne]
Fot. Alicja Szulc zkolenie "Wolontariat długofalowy w instytucji kultury"

Szkolenie „Wolontariat długofalowy w instytucji kultury” to jedno z działań projektu „Wolontariat w kulturze” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Wspólne warsztaty, wymiana doświadczeń i wizyty studyjne w modelowych placówkach - tak w dużym skrócie wyglądał program szkolenia dla dyrektorów i koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury.

Posłuchaj audycji>

Więcej informacji na temat projektu „Wolontariat w kulturze” można znaleźć na stronie wolontariatwkulturze.pl.