Zaczęło się w Polsce....

Data publikacji: 27.08.2009
Średni czas czytania 0 minuty
drukuj
Sie­dem­dzie­sią­ta rocz­ni­ca wy­bu­chu II wojny świa­to­wej skła­nia do za­sta­no­wie­nia się nad war­to­ścią, jaką jest życie w wol­nej i nie­pod­le­głej Pol­sce.