Wystawa plenerowa „Biało – czerwono – biały”

Data publikacji: 02.08.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

„Biało – czerwono – biały” to wystawa, która jest pokłosiem konkursu na plakat nawiązujący do bezprecedensowej mobilizacji społeczeństwa białoruskiego na rzecz demokratycznych, wolnościowych przemian, będącej następstwem wyborów prezydenckich, przeprowadzonych 9 sierpnia 2020 r. Plenerową ekspozycję, składającą się z 19 nagrodzonych i wyróżnionych prac, będzie można oglądać od 9 sierpnia do 4 września na ogrodzeniu Muzeum Łazienki Królewskie, w Alejach Ujazdowskich w Warszawie.

Wolność jest podstawowym prawem i potrzebą każdego człowieka. Jednak na Białorusi demonstrowanie przywiązania do tej wartości oznacza strach, represje, więzienie, a nawet utratę zdrowia i życia. Dlatego wszelkie wyrazy solidarności z narodem Białoruskim, zwłaszcza z osobami prześladowanymi, wśród których znajdują się przedstawiciele polskiej mniejszości, oraz wsparcie dla wolnościowych dążeń mają ogromne znaczenie dla naszych sąsiadów.

Solidarność i poparcie często wyrażane jest poprzez kulturę i różne formy działalności artystycznej. Kultura buduje mosty pomiędzy ludźmi i  narodami, jest nośnikiem zmian społecznych oraz przestrzenią ekspresji naszej pamięci i solidarności, ale też wiary i nadziei w zwycięstwo wolności. Dlatego Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych zainicjowało konkurs pt. „Biało – czerwono – biały” na stworzenie plakatu nawiązującego do bezprecedensowej mobilizacji społeczeństwa białoruskiego w l. 2020 – 2022 na rzecz demokratycznych, wolnościowych przemian oraz upamiętniającego jego bohaterów. Wsparcia dla tego projektu udzieliła Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji.