Wystawa „Biało-czerwono-biały” w Wilnie

Data publikacji: 25.10.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Wystawa Narodowego Centrum Kultury pt. „Biało-czerwono-biały”, stanowiąca wyraz naszej solidarności z narodem białoruskim, wędruje po świecie. 17 października br. w stolicy Litwy ekspozycję, zorganizowaną przez ambasadę RP w Wilnie, uroczyście otworzyła Ambasador Urszula Doroszewska. W wernisażu uczestniczyli przedstawiciele diaspory i opozycji białoruskiej oraz delegacja polskich parlamentarzystów z Sejmowej Komisji i Środków Przekazu z Przewodniczącym Piotrem Babinetzem. Ekspozycję tworzą prace nagrodzone w międzynarodowym konkursie na plakat nawiązujący do bezprecedensowej mobilizacji społeczeństwa białoruskiego na rzecz demokratycznych przemian, która była reakcją na sfałszowane wybory prezydenckie w 2020 r.

Otwierając wystawę w Wilnie Ambasador Urszula Doroszewska przypomniała o losie więźniów politycznych, w tym Andrzeja Poczobuta: Wystawa jest przypomnieniem o nieustających, nieludzkich represjach reżimu białoruskiego; o losie niezłomnych – ponad 1000 więźniów politycznych, wśród których są także osoby polskiego pochodzenia takie jak Andrzej Poczobut. […] Polska wspiera działania służące budowie suwerennego, otwartego i stabilnego państwa białoruskiego, której niepodległy i demokratyczny byt jest polską racją stanu. Kolor biały i czerwony, symbolizujące walkę i pokój, są naszymi wspólnymi barwami niepodległości, zbliżają nas, nie pozwalają zapomnieć o naszej trwającej przez wieki walce o wolność.

Partnerami wystawy, którą można oglądać w wileńskie Centrum Kultury Białoruskiej do końca października, są Dom Białoruski oraz Biuro Swietłany Cichanouskiej. Ambasada RP planuje kolejne prezentacje wystawy również w samorządzie wileńskim oraz w Bibliotece-Muzeum Prezydenta Valdasa Adamkusa w Kownie.

Konkurs „Biało-czerwono-biały”, zorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych, spotkał się z dużym zainteresowaniem artystów z wielu państw. Wsparcia dla projektu udzieliła Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji. Komisja konkursowa oceniła 243 prace odznaczające się wyrównanym, wysokim poziomem artystycznym. Wernisaż wystawy w Warszawie, z udziałem Wicepremiera, Ministra Kultury prof. Piotr Glińskiego odbył się 9 sierpnia br., w drugą rocznicę zrywu Białorusinów. Ekspozycję prac laureatów konkursu można było oglądać w galerii plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Alejach Ujazdowskich. Elektroniczna wersja wystawy została bezpłatnie udostępniona na stronie Narodowego Centrum Kultury do pobrania i wydruku.