Rozpoczął się Kongres Kultury Polskiej

Data publikacji: 09.10.2019
3 minuty

9 października br. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej rozpoczął się Kongres Kultury Polskiej organizowany przez Stowarzyszenie MuzaDei przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury.

W panelu dyskusyjnym pt. „Kultura fundamentem narodu” biorą udział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński, dyrektor Narodowego Centrum Kultury prof. Rafał Wiśniewski, o. Andrzej Bujnowski OP, Dariusz Kowalski oraz Bogusław Kiernicki z Fundacji św. Benedykta.

O kongresie

Kongres Kultury Polskiej – Kultura Jutra to jednodniowa konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Muza Dei. Jej celem jest stworzenie przestrzeni spotkania dla ludzi, zajmujących się szeroko pojętą kulturą. Dlatego też zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury, instytucji rządowych i samorządowych, twórców, artystów, dziennikarzy, a także do przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, działających na rzecz kultury. Wszystko to ma służyć sprzyjającym okolicznościom do dyskusji o przyszłości kultury polskiej.

Celem projektu jest wzmacnianie świadomości, iż kultura jest fundamentem każdego narodu oraz zwrócenie uwagi na fakt, że najważniejszym czynnikiem kultury jest wychowanie. Konferencja „Kultura Jutra” ma również za zadanie stymulację różnych środowisk do zaszczepienia kultury definiowanej przez trzy wyznaczniki: Prawda, Dobro, Piękno.

Inne szczegółowe cele projektu to także budowanie synergii pomiędzy różnorodnymi środowiskami działającymi na rzecz kultury polskiej, rozwój i profesjonalizacja sektora kultury, a także zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym.

Przyszłość kultury polskiej w dużej mierze zależy od naszych działań. W związku z tym Kongres Kultury Polskiej ukierunkowany jest na odważne podjęcie tematu. Zdefiniowanie szans i zagrożeń, jak również ukazanie możliwości, jakie istnieją dzięki wsparciu instytucji rządowych pomoże w niewątpliwie ważnej dyskusji, która w konsekwencji może doprowadzić do pochylenia się nad strategią kultury. Budowanie na kanwie dziedzictwa chrześcijańskiego polskiego narodu jest wyzwaniem, któremu chcemy sprostać w kreowaniu tzw. „kultury jutra”. Zaś w umacnianiu przekonania o sile polskiej kultury i budowaniu przyszłości przyświecają nam wyznaczniki: Prawda, Dobro, Piękno.

Więcej na: www.kongreskulturypolskiej.pl


Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”.