Naucz nas być wolnymi [RELACJA 2.10.2020]

Data publikacji: 05.10.2020
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Widowisko przypominające wydarzenia Sierpnia 1980 roku w woj. łódzkim

Koncert w Teatrze Wielkim w Łodzi, z udziałem znanych wokalistów i aktorów, został zorganizowany przez Narodowe Centrum Kultury i stanowił kulminacyjny punkt obchodów 40. rocznicy Porozumień Sierpniowych w województwie łódzkim.

Przedstawienie zainaugurował Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury. Przypomniał, jak ważne było powstanie Solidarności oraz podpisanie Porozumień Sierpniowych.

Powstanie i karnawał Solidarności oraz podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 roku należą do najważniejszych wydarzeń w historii powojennej Polski. To kamienie milowe na drodze Polaków do demokracji i suwerenności, które poruszyły również lawinę ustrojowych przemian w 1980 roku w całej Europie Wschodniej, zmieniając oblicze świata

- mówi Piotr Gliński.

Wicepremier zaznaczył, że w 1980 roku Polacy byli świadkami współdziałania opozycji antykomunistycznej wspieranej przez miliony rodaków. Piotr Gliński przypomniał, że 40 lat temu Polacy walczyli o godne warunki pracy i życia, wolność, suwerenność. Dzięki wyznawaniu wspólnych wartości po dwumiesięcznych strajkach w około 700 zakładach pracy w całym kraju wywalczono wówczas powstanie pierwszych w krajach komunistycznych, niezależnych od władzy legalnych organizacji związkowych.

Dziś naszym obowiązkiem jest ochrona dziedzictwa Solidarności - upamiętnianie historycznych wydarzeń, które zmieniły bieg historii, przekazywanie kolejnym pokoleniom pałeczki tej szlachetnej pamięci - bo pamięć jest fundamentem każdej wspólnoty narodowej

- mówi wicepremier.

Według wicepremiera, region łódzki zapisał piękną kartę podczas karnawału Solidarności; m.in. przypomniał on, że łącznie w sierpniu 1980 roku protestowało w Łódzkiem ok. 40 tys. pracowników 60 zakładów, a 5 września powołano Międzyzakładowy Komitet Założycielski Solidarności w Łodzi.

To strajki włókniarek łódzkich przesądziły o tym, że Solidarność stała się związkiem zawodowym ogólnopolskim. (…) We wrześniu 1981 roku Solidarność w regionie liczyła już 460 tys. członków

- zaznacza Piotr Gliński.

Scenariusz koncertu objęło wydarzenia Sierpnia 1980 roku z uwzględnieniem łódzkich realiów. Zarówno w warstwie tekstowej, jak również scenograficznej widowiska, m.in. poprzez emisję obrazów na ekranach LED, przywołano historię gorących dni „karnawału Solidarności” i wspomnienia lokalnych działaczy Solidarności regionu łódzkiego.

Wykorzystano materiały archiwalne (dokumenty, fotografie, filmy).

W widowisku udział wzięli znani polscy wykonawcy oraz aktorzy m.in. Justyna Steczkowska i Jan Pietrzak.

Obok utworów takich "Żeby Polska była Polską", "Mury", "Modlitwa o wschodzie słońca" i "Psalm stojących w kolejce" wykorzystano w nim archiwalne dokumenty, fotografie, filmy oraz fragmenty wspomnień uczestników wydarzeń sprzed 40 lat

Między utworami muzycznymi aktorzy recytowali fragmenty wspomnień, zapisków, listów autorstwa uczestników tychże wydarzeń.

Dobór treści piosenek i fragmentów wspomnień ukierunkowano zarówno na narrację artystyczną całego widowiska, jak i na wrażliwość młodego i starszego widza, do którego ten przekaz został skierowany.

EMISJA KONCERTU:
I część: 11 października o godz. 19.00
II część: 18 października o godz. 19.00
na antenie TVP3 Łódź


Źródło: https://lodz.tvp.pl/