Nagroda im. Zygmunta Glogera

Data publikacji: 17.10.2017
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Nagroda przyznawana jest corocznie za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Honoruje się nią badaczy, animatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Zygmunta Glogera gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu dla przyszłych pokoleń.  Finał tegorocznej edycji Konkursu odbędzie się 20 października 2017 r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

Nagroda im. Zygmunta Glogera
logo

Konferencja i publikacja

Corocznie rozdaniu nagród towarzyszy konferencja naukowa podejmująca aktualne i ważne dla kultury polskiej zagadnienia. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny: prezentuje wypowiedzi znamienitych profesorów, m.in. historyków, socjologów, politologów, filozofów, antropologów, kulturoznawców, działaczy społecznych i animatorów kultury. Konferencja połączona jest z promocją i prezentacją wydanej na tę okoliczność książki zbiorowej pod analogicznym tytułem. Tegoroczny tytuł: Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne, którego pomysłodawcą jest prof. Henryk Samsonowicz, ukaże się pod redakcją prof. dra hab. Dariusza Rotta. Recenzentem tomu jest prof. dr. hab. Tadeusz Sławek.

Historia Nagrody

Nagroda im. Zygmunta Glogera ustanowiona została w 1983 roku w Łomży, przez red. Stanisława Zagórskiego, założyciela Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego "Stopka" w Łomży. Od początku miała rangę wyróżnienia ogólnopolskiego.

Wśród laureatów znaleźli się m.in. prof. Jan Miodek, Józef Burszta, Julian Krzyżanowski, Bohdan Baranowski, Czesław Hernas, Roman Reinfuss, Jadwiga Klimaszewska, Roch Sulima, Dorota Simonides.

Żarliwym promotorem nagrody glogerowskiej był już od chwili ogłoszenia jej pierwszej edycji  prof. Aleksander Gieysztor, który przewodniczył kapitule nagrody. Po jego śmierci przewodniczenie w kapitule Nagrody objął prof. Janusz Tazbir. Obecnie funkcję tę sprawuje prof. Henryk Samsonowicz, który szczególnie ceni sobie wyławianie i nagradzanie animatorów życia kulturalnego, ożywiających swoje środowiska.

Organizatorzy

Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze im. Stanisława Zagórskiego „Stopka”

Konkurs realizowany jest przy współpracy Narodowego Centrum Kultury.

Partnerzy

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Miejski w Łomży

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku