Mural wyszehradzki w Warszawie na finał polskiej prezydencji w V4

Data publikacji: 25.06.2021
Średni czas czytania 8 minut
drukuj

Barwny mural opowiadający o współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier można oglądać na warszawskim Powiślu, przy ul. Dobrej 53, nieopodal biblioteki uniwersyteckiej UW. 

W oficjalnej uroczystości jego odsłonięcia 25 czerwca br. wzięli udział: wicepremier Rządu RP, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu - prof. Piotr Gliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - Szymon Szynkowski vel Sęk oraz dyrektor Narodowego Centrum Kultury (NCK), prof. Rafał Wiśniewski, jak również przedstawiciele państw wyszehradzkich akredytowani w Polsce: ambasador Republiki Słowackiej Andrej Droba, ambasador Republiki Węgierskiej Orsolya Zsuzsanna Kovács oraz chargé d’affaires Republiki Czeskiej Jiří Kyrian.

Wyjątkowy projekt artystyczny, upamiętniający 30. rocznicę powstania Grupy Wyszehradzkiej, został zrealizowany wspólnie przez Ministerstwo Spraw ZagranicznychNarodowe Centrum Kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we wszystkich stolicach państw członkowskich na zakończenie polskiej prezydencji w V4.

Po uroczystości w Warszawie inauguracje następnych murali odbędą się kolejno w Bratysławie - 29 czerwca, Budapeszcie - 30 czerwca oraz w Pradze – w drugiej połowie lipca. W czterech stolicach namalowany zostanie ten sam mural. Malatura to artystyczna, metaforyczna wizualizacja idei założycielskiej i wartości  Grupy Wyszehradzkiej, a więc współpracy, przyjaźni, solidarności, wspierania wspólnych dążeń, wzajemnego szacunku, konstruktywnego dialogu. Odwołuje się do wspólnych tradycji i doświadczeń oraz kulturowego bogactwa i twórczego zaangażowania na rzecz przedsięwzięć wzmacniających pozycję Grupy.

Chcemy przy okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej potwierdzić rolę i wagę tego sojuszu, tego partnerstwa. Zarówno V4, jak inicjatywa Trójmorza, które wychodzi poza Unie Europejską, to projekty szalenie istotne, bo one praktycznie przekładają się na realizację naszej racji stanu i naszych interesów narodowych – mówił podczas odsłonięcia muralu  wyszehradzkiego w Warszawie wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, prof. Piotr Gliński.

Podkreślił, że mural, który zagości w stolicach Grupy Wyszehradzkiej, stanowi metaforę współpracy regionalnej. Mural to jest coś trwałego, ale jednocześnie ingeruje w sposób aktywny w przestrzeń publiczną. I podobnie jest z Grupa Wyszehradzką -  jest ona trwała, aktywna, zauważana. To bardzo dobry pomysł na takie symboliczne utrwalenie naszej przyjaźni, naszej współpracy i naszego partnerstwa -  mówił wicepremier Gliński. Zwrócił uwagę, że sam projekt muralu jest ciekawy i inspirujący. Tu nie wystarczy tylko spojrzeć, ale trzeba spoglądać dłuższy czas, żeby rozczytać różne treści zawarte w tym muralu - podkreślił.

Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk przypomniał genezę powstania Grupy Wyszehradzkiej, akcentując znaczenie 30 rocznicy powołania tego formatu, którą obchodziliśmy w lutym br. Przedstawił także najważniejsze inicjatywy i sukcesy polskiego przewodnictwa w V4. Sekretarz Stanu przypomniał o przyjętej przez szefów rządów V4 w lutym br. w Krakowie bardzo konkretnej i ambitnej deklaracji rocznicowej, która nie tylko podsumowuje sukcesy 30-tu lat, ale również wyznacza główne obszary współpracy na przyszłość. Grupa Wyszehradzka to wiele projektów nie tylko politycznych, ale też społecznych. Od ponad 20 lat funkcjonuje Fundusz Wyszehradzki, z tego funduszu zrealizowano wiele projektów. Elementem dialogu ze społeczeństwami jest także ten mural, który odsłaniamy w Warszawie - powiedział wiceminister spraw zagranicznych.

W swoim przemówieniu Minister zapowiedział także przyszłotygodniowe wydarzenia wieńczące prezydencję Polski w formacie Grupy Wyszehradzkiej - szczyt premierów V4, który odbędzie się w Katowicach w dniu 30 czerwca oraz poprzedzające go spotkanie szefów dyplomacji V4,  Bałkanów Zachodnich w Poznaniu i Rogalinie w dniu 29 czerwca. Podkreślił wagę społecznego wymiaru współpracy obywateli państw V4 i podnoszenia świadomości działalności Grupy, co realizowane było przez polskie placówki dyplomatyczne na cały świecie przez cały rok polskiego przewodnictwa w V4 i czego przykładem jest projekt wyszehradzkiego muralu w czterech stolicach Grupy.

- Kultura zbliża i buduje relacje międzyludzkie, także międzynarodowe  – dodał prof. Rafał Wiśniewski, gospodarz uroczystości. - Przekonujemy się o tym przy okazji kolejnych przedsięwzięć Narodowego Centrum Kultury prezentujących kulturę naszego regionu Europy, wśród których poczesne miejsce zajmują państwa Grupy Wyszehradzkiej. Kraje ościenne nas ciekawią i inspirują. Staramy się odkrywać dla polskiej publiczności cenne, a wciąż mało znane dziedzictwo naszych bliższych i dalszych sąsiadów,
z podkreśleniem bogatego dorobku państw V4. Tegoroczną Nagrodą Wyszehradzką przyznaną NCK potraktowaliśmy nie tylko jako docenienie naszych dotychczasowych przedsięwzięć, ale przede wszystkim jako zobowiązanie do podejmowania kolejnych inicjatyw, co potwierdza dzisiejsza uroczystość
- wyjaśniał dyrektor NCK.

Bardzo dobre doświadczenia z realizacji muralowych NCK w Polsce i Pradze czeskiej skłoniły Centrum do przyjęcia zaproszenia MSZ, by współtworzyć wspólnie z instytutami polskimi mural wyszehradzki. Prof. Wiśniewski komentował, że sprawdzona forma street artu wprowadza ważne tematy
w przestrzeń publiczną, w krajobraz miasta i umożliwia codzienną interakcję z bardzo różnorodną publicznością. Mural jest wielkoformatowym dziełem plastycznym w stale otwartej i najliczniej odwiedzanej  galerii, jaką jest miasto. Galerii, która nie podlega żadnym ograniczeniem, nawet epidemiologicznym. Zdaniem Dyrektora NCK atrakcyjna plastyczna forma przyciąga uwagę, zaciekawia, skłania do refleksji. To wizualne forma przekazu, która odpowiada na aktualne potrzeby odbiorców
i dociera szczególnie do ludzi młodych.

****

Warszawski mural, autorstwa Magdy Miszczak - młodej ilustratorki, studentki wydziału projektowania graficznego ASP w Łodzi, został zrealizowany przez Narodowe Centrum Kultury, przy wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i dzięki zaangażowaniu instytutów polskich w Bratysławie, Budapeszcie i Pradze.

****

Prezydencję Polski w Grupie Wyszehradzkiej zwieńczy szczyt premierów, który 30 czerwca odbędzie się w Katowicach oraz poprzedzające go spotkanie szefów dyplomacji V4,  Bałkanów Zachodnich
i Chorwacji, z udziałem unijnego Komisarza O. Varhelyiego, w Poznaniu i Rogalinie w dniu 29 czerwca.
1 lipca przewodnictwo w V4 przejmą Węgry.