Koncerty „Harmonijne śpiewanie”

Pt. 19 października — Pon. 12 listopada 2018 r.

Koncert z okazji 125 lat Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu
19 października 2018 r. o godz. 18:30 w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Śmiglu

Koncerty z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
11 listopada 2018 r. o godz. 16:00 w Kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Śmiglu
12 listopada 2018 r. o godz. 16:30 w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach (koncert dla pensjonariuszy)

Niekwestionowanym dziedzictwem kultury niematerialnej Ziemi Śmigielskiej jest 125-letnie Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” działające przy Centrum Kultury w Śmiglu. Chórzyści poprzez koncerty pragną propagować śpiew chóralny i zaprezentować się szerszemu gronu słuchaczy.

Chór na 3 koncertach wystąpi wspólnie z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Koncerty mają na celu podniesienie wrażliwości odbiorców na bodźce artystyczne oraz przybliżenie społeczeństwu muzyki chóralnej. Pomagają w uświadamianiu potrzeb podtrzymywania tradycji śpiewaczych przodków, a także wzmacniają szczere społeczne zaangażowanie w życie naszego środowiska lokalnego.

Przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości będzie szczególnie uroczyście obchodzona. Z tej okazji chór zaprezentuje pieśni patriotyczne na dwóch koncertach w Śmiglu i Jarogniewicach.

Bardzo miło i ciepło chór jest zawsze przyjęty podczas koncertów przez słuchaczy, widzów, pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach. Chcemy nieść wszystkim radości poprzez śpiew.


Koncerty w ramach projektu „Harmonijne śpiewanie” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.