Gala Finałowa Nagrody BohaterONy 2020

Pon. 14 grudnia 2020 r.   g. 19:00

14 grudnia poznamy Laureatów Nagrody BohaterONy 2020 im. Powstańców Warszawskich.

Statuetki zostaną wręczone w obecności przedstawicieli Komitetu Honorowego, członków Kapituły Nagrody, Partnerów i Ambasadorów oraz Nominowanych.

Powstańcy Warszawscy, dzięki pomocy wolontariuszy, będą mogli obejrzeć transmisję w domach.

Z wybranymi Bohaterami połączymy się w trakcie trwania uroczystości. 

www.youtube.com/bohateron

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Organizatorem konkursu jest Fundacja SENSORIA i Fundacja ROSA.

W gronie członków tegorocznej kapituły konkursu znalazł się prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Więcej na: bohateron.pl