V Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych

klub Stodoła - Warszawa
Sob. 19 — Niedz. 20 czerwca 2021 r.   g. 19:00
Cena biletu: 40 PLN

19 czerwca
Barcelona Gipsy baLkan Orchestra
Čači Vorba

20 czerwca
Leszek Możdżer + Kapela ze Wsi Warszawa
Carniacy z Czarni

Podczas V Festiwalu Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczypospolitej wystąpią: Leszek Możdżer, zespół Barcelona Gipsy BaLkan Orchestra, Kapela ze Wsi Warszawa, Čači Vorba i Carniacy. Koncerty odbędą się w stołecznym klubie STODOŁA oraz będą transmitowane na stronach Narodowego Centrum Kultury i Festiwalu.

- Od wieków Rzeczpospolita stanowiła przestrzeń kulturowej i religijnej wolności, w obrębie której koegzystowały i rozwijały swą kulturową odrębność mniejszości narodowe i etniczne, wnosząc swój wkład
w kształtowanie polskiej tożsamości i tradycji narodowej. Ich oryginalny dorobek jest elementem naszego wspólnego dziedzictwa. Ideą Festiwalu jest budowanie płaszczyzny kulturowego dialogu, możliwości prezentacji szerokiemu audytorium bogactwa tradycji i kultur muzycznych mniejszości żyjących w Polsce. Zamysł inicjatywy jest spójny i ściśle powiązany z kluczowymi celami Narodowego Centrum Kultury: promocją polskiego dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowych. Z tego względu, z satysfakcją i przekonaniem o potrzebie partycypacji, NCK włączyło się we współorganizację wydarzenia. To kolejna nasza inicjatywa, która pokazuje różnorodność kulturową w Polsce
 - ppodkreśla prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

- Liczne instytucje i organizacje finansowane przez polski rząd kultywują i upowszechniają dorobek mniejszości narodowych i etnicznych. Ministerstwo Kultury przywiązuje ogromną wagę do tej problematyki. Tworzymy nowe instytucje, np. Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej w Lublinie, którego misją będzie odkrywanie skarbnicy dziedzictwa Kresów - niezwykłego tygla kulturowego, promieniującego przez sześć wieków na cały kraj. Tematyka mniejszości jest mi szczególnie bliska nie tylko z racji sprawowanej funkcji i wieloletniej pracy w komisji wspólnej rządu i mniejszości, ale też moich prywatnych pasji historycznych.  Gdy podróżuję po Polsce wciąż odkrywam nowe miejsca, które są świadectwem bogactwa kulturowego grup narodowych i etnicznych, zamieszkujących nasz kraj, oraz ich wpływu na kulturę polską. Mnie szczególnie bliska jest kultura kaszubska. Festiwalowi Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych, którego spiritus movens jest Milo Kurtis, towarzyszę od początku. W każdej edycji uczestniczyłem w znakomitych koncertach, które dostarczyły mi wiele radości, wzruszeń i inspiracji. Serdecznie za to dziękuję artystom i organizatorom - komentuje Jarosław Sellin, wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Tegoroczny Festiwal podejmuje temat oddziaływania kultury romskiej na kulturę polską oraz wpływu muzyki cygańskiej na współczesne gatunki muzyczne.

 „Tegoroczna edycja poświęcona jest wpływowi kultury cygańskiej i tradycji Mazowsza na muzykę współczesną, jazz i muzykę świata. Tradycje przenikania się obu kultur mają wyjątkową, wielowiekową historię. Jednym z założeń Festiwalu jest pokazanie, że muzycy prezentujący różne gatunki mogą tworzyć jedność, że muzyka łączy ludzi z różnych kultur.” – podkreśla Milo Kurtis, inicjator i dyrektor artystyczny Festiwalu.

Celem Festiwalu jest przypomnienie i pokazanie wpływu mniejszości narodowych na kształtowanie się polskiej kultury i tożsamości. Festiwal jest formą artystycznego dyskursu różnych kultur, które przez wieki rozwijały się na terenach Rzeczpospolitej. Idea Festiwalu koncentruje się na prezentacji pełnego spektrum różnorodnych tradycji muzycznych mniejszości narodowych i etnicznych dawnej i współczesnej Polski. Podczas poprzednich edycji podróżowaliśmy przez świat dźwięków muzyki tatarskiej, ormiańskiej, łemkowskiej, żydowskiej czy kaszubskiej, muzyki źródeł oraz innych muzycznych tradycji i estetyk. Na scenach klubu Hybrydy, Muzeum POLIN, czy Bemowskiego Centrum Kultury wystąpili wybitni polscy i zagraniczni twórcy i wykonawcy różnych nurtów muzyki korzeni, m. in.: David Karakuer, Trebunie Tutki, KROKE, Laboratorium Pieśni, Bester Quartet, Karolina Cicha, MILO Ensemble, Vocal Varshe, Olo Walicki, Kapela Brodów, Dagadana, Pamaruna i inni.

Autorami koncepcji programowej i kształtu merytorycznego są Milo Kurtis i Adam Strug. Wydarzenie odbędzie się z uwzględnieniem obowiązującego reżimu sanitarnego.