V Konkurs Historyczny „Polska… Nasza Niepodległa”

Data publikacji: 16.04.2018
2 minuty

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku organizuje V Konkurs Historyczny „Polska… Nasza Niepodległa”, skierowany do uczniów z całej Polski, na wszystkich etapach edukacyjnych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, przedszkola). Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło: „W stulecie odzyskania niepodległości 1918-2018". Konkurs otrzymał Patronat Honorowy Narodowego Centrum Kultury.

Uczniowie mogą uczestniczyć w następujących formach konkursowych:          
  • Praca plastyczna (Plakat/Rysunek) (format od A4 do A1), wykonana dowolną techniką (plakat, rysunek, praca malarska, wykonana ołówkiem, wyklejanka i inne, z wyjątkiem prac z plasteliny, koralików, zapałek i innych odklejających się i brudzących materiałów).
  • Album/Folder/Kolaż zdjęć : album złożony maks. z 20 kart
  • Prezentacja multimedialna / Film/Grafika komputerowa: prezentacja złożona maks. z 20 slajdów (min 10 slajdów) lub film (do 10 min.)
  • Test wiedzy  z zakresu objętego tematyką konkursu.
Konkurs ma charakter dwuetapowy:
  • ETAP PIERWSZY – organizowany w szkołach, które zgłosiły udział.
  • ETAP DRUGI – finałowy, nadesłane prace ocenia Głowna Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, ustala listę laureatów i wyróżnionych. Gala Finałowa, na której nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu i rozdanie nagród odbędzie się w Białymstoku, w siedzibie Organizatora  19 października 2018 roku

Zgłoszenia należy wysłać do 20 kwietnia 2018 roku, a wykonane prace do 8 czerwca 2018r. 
na adres:  Zespół Szkół Budowlano - Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok,
z dopiskiem „KONKURS”

Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.