Konkurs Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”

Data publikacji: 12.09.2018
3 minuty

Fundacja MEAKULTURA już po raz czwarty ogłasza Konkurs Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”. Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody finansowe i rzeczowe. Głównym Współorganizatorem konkursu i Fundatorem Grand Prix w IV edycji jest Instytut Muzyki i Tańca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Narodowe Centrum Kultury.

Teksty można nadsyłać do 15 października 2018 r. przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.konkurskropka.pl lub na adres: kropka@fundacjameakultura.pl. W jury, jak co roku, zasiądą znawcy krytyki muzycznej, przedstawiciele instytucji kultury i mediów. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 listopada br., a uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się 5 grudnia br. w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie.

„KROPKA” to jedyny w Polsce konkurs, którego celem jest promowanie rzetelnej krytyki muzycznej, wspieranie dziennikarzy debiutujących oraz docenianie autorów piszących o muzyce polskiej za granicą.

Tegoroczne nagrody:

  • Grand Prix w wysokości 3000 zł ufundowane przez Instytut Muzyki i Tańca,
  • dwie Nagrody Główne w wysokości 2500 zł ufundowane przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS,
  • Nagroda Specjalna za tekst o muzyce polskiej opublikowany poza granicami kraju (fundatorem nagrody rzeczowej jest Instytut Adama Mickiewicza),
  • Wyróżnienie dla Debiutanta (Nagroda Dyrektora-Redaktora Naczelnego PWM).

W IV edycji przewidziane są również:

  • Nagroda Fundacji MEAKULTURA za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki muzycznej
  • Nagroda Specjalna Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich za działalność na rzecz muzyki w radiu i telewizji
  • Nagroda Specjalna Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
  • Nagroda Indywidualna Piotra Metza za najlepszy tekst o muzyce popularnej

Laureaci otrzymają też nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów konkursu.

Jury konkursu: dr Daniel Cichy (Przewodniczący), dr hab. Joanna Maleszyńska, dr Anna Ignatowicz-Glińska (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS), Agata Kwiecińska, dr hab. Mirosław Pęczak, Rafał Księżyk, Remigiusz Mazur-Hanaj.

Głównym Współorganizatorem Konkursu i Fundatorem Grand Prix, dzięki któremu konkurs może być kontynuowany, jest Instytut Muzyki i Tańca. Konkurs już po raz czwarty otrzymał wsparcie Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.

Partnerami Konkursu są: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Instytut Adama Mickiewicza (program Polska Music) oraz Fundacja Legalna Kultura. Partnerem Gali jest Związek Artystów Wykonawców STOART. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Narodowe Centrum Kultury, a patroni medialni wydarzenia to: Polskie Radio, TVP Kultura, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC i czasopismo meakultura.pl

Więcej szczegółów na stronie konkursu: www.konkurskropka.pl.