Konkurs Artystyczna Podróż Hestii - wyniki naboru!

Data publikacji: 24.03.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Tworzenie wspólnoty, budowanie mostów w świecie sztuki i działanie ponad podziałami – to idee, które przyświecają tegorocznej edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Takie spojrzenie na wyzwania współczesności staje się szczególnie istotne przy okazji jubileuszu 20-lecia konkursu, odbywającego się ponownie w pandemicznej rzeczywistości. Na zaproszenie Fundacji Artystyczna Podróż Hestii odpowiedziało 318 młodych twórców i twórczyń. Są to studenci i studentki IV oraz V roku kierunków artystycznych prowadzonych na wszystkich polskich uczelniach.

Nabór prac do 20. konkursu Artystyczna Podróż Hestii odbywał się w wyjątkowych, okolicznościach. W jubileuszowej edycji jak w soczewce skupiła się potrzeba myślenia o sztuce jako medium działającym poza wszelkimi podziałami. Chociaż przez 20 ostatnich lat konkurs przyzwyczaił odbiorców do łączenia różnych porządków i rzeczywistości, pandemiczna niepewność wskazała nowe lądy, wymagające przemyślenia, pogłębienia a nawet przewartościowania.

Pierwszy etap 20. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii pokazał, że pole sztuki – chociaż bardzo ograniczone zewnętrznymi obostrzeniami – wciąż potrzebuje zaangażowanych postaw i aktywnego uczestnictwa młodych twórców. Wraz z 318 pracami, zgłoszonymi do tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu, powstaje przestrzeń na dyskusję o współczesnej kondycji artysty i świata wokół nas. Bo chociaż przed artystą i odbiorcą – dwoma stronami dzisiejszego obiegu sztuki – pojawiły się nieznane wcześniej trudności i wyzwania, pojawiły się też na pewno nowe możliwości.

W kolejnym etapie konkursu poznamy finalistów 20. edycji – to właśnie ich propozycje, razem z pracami finalistów 19. edycji, zobaczymy na czerwcowej wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Przed wszystkimi uczestniczkami i uczestnikami 20. edycji konkursu APH stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w jednym z dwóch cenionych ośrodków rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. Dodatkowo, ze względu na jubileuszowy charakter wydarzenia, pula nagród została rozszerzona o warsztaty art brandingowe w Sokołowsku – 5 laureatów i laureatek nagrody weźmie udział w wielopoziomowym doświadczeniu, pokazującym mechanizmy współpracy z zakresu sztuki i biznesu. Doskonale rozumiemy, że podróże są obecnie niemożliwe – poczekamy z realizacją nagrody do czasu, gdy będzie to bezpieczne. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia.


Harmonogram 20. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii:

11 stycznia 2021: start konkursu i otwarcie panelu zgłoszeń;

3 kwietnia 2021: zamknięcie panelu zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury;

Do 7 maja 2021: ogłoszenie nazwisk finalistów konkursu;

31 maja -13 czerwca 2021: wystawa finałowa 19. i 20. edycji w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;

10 czerwca 2021: ogłoszenie nazwisk laureatów 19. i 20. edycji podczas gali finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.