305 uczestników konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Data publikacji: 05.05.2020
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

30 kwietnia zakończył się pierwszy etap 19. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

Ponad 300 młodych artystów i artystek zdecydowało się pokazać nam swój wycinek rzeczywistości i zgłosić prace do konkursu. Swoje propozycje nadesłali studenci IV i V roku kierunków artystycznych prowadzonych na wszystkich polskich uczelniach. W kolejnym etapie poznamy finalistów konkursu – to właśnie ich prace zobaczymy na jesiennej wystawie finałowej w Muzeum nad Wisłą, filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Trwająca obecnie 19. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, ze względu na towarzyszące jej okoliczności, okazała się być wyjątkowa. Rozpoczynając nabór prac do konkursu postawiliśmy pytanie – przed potencjalnymi uczestni(cz)kami, ale i przed nami samymi – o obraz współczesnej rzeczywistości, w której z przesytu bodźców i wszechobecnego szumu informacyjnego każdy z nas usiłuje odsiać to, co naprawdę ważne, znaczące, nasze własne. Na co, w dobie nadmiaru i chaosu, skierować soczewkę naszych wyborów? Trwająca od wielu tygodni niecodzienna sytuacja przymusowej izolacji – dla jednych niezwykle trudna, innym zaś pozwalająca wyciszyć się i skupić na pracy twórczej – dała młodym artystkom i artystom jeszcze więcej sposobności do przemyślenia, pogłębienia, a nawet przewartościowania własnych poszukiwań tak w obrębie sztuki, jak również innych sfer życia.

Prace zgłoszone do 19. edycji konkursu prezentują całe spektrum technik i mediów: od tradycyjnego malarstwa czy rzeźby, przez fotografię i wideo, aż po złożone instalacje czy dokumentacje konceptualnych działań performatywnych. Równie szeroki jest przekrój podejmowanych tematów, zarówno zaangażowanych społecznie czy politycznie, jak i bardzo osobistych, intymnych i kameralnych. W ten sposób, równolegle z konkursem, powstaje przestrzeń na dyskusję o współczesnej kondycji artysty, lecz również odbiorcy. Przed obiema stronami dzisiejszego obiegu sztuki pojawiły się nieznane wcześniej trudności i wyzwania – ale może także nowe możliwości? W tym kontekście ciekawym staje jest fakt, że dla rozpoczynających dopiero swoją artystyczną drogę studentów i studentek, udział w konkursie APH staje się istotnym krokiem w mierzeniu się z naturalnym poczuciem niepewności.

Przed wszystkimi uczestni(cz)kami 19. edycji konkursu APH stoi teraz szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w jednym z dwóch cenionych ośrodków rezydencyjnych: Nowym Jorku i Wilnie. Doskonale rozumiemy, że podróże są obecnie niemożliwe – poczekamy z realizacją nagrody do czasu, gdy będzie to bezpieczne. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia. Ogłoszenie nazwisk laureatów i laureatek konkursu planowane jest na 18 września, podczas Gali Finałowej w warszawskim Muzeum nad Wisłą.

Harmonogram konkursu:

15 stycznia – start konkursu i otwarcie panelu zgłoszeń
30 kwietnia – zamknięcie panelu zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury
do 19 czerwca – ogłoszenie nazwisk finalistów konkursu
7-20 września – wystawa finałowa w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
18 września – ogłoszenie nazwisk laureatów podczas gali finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Więcej na:

www.artystycznapodrozhestii.pl
#konkursaph
Facebook: Artystyczna Podróż Hestii
Instagram: @konkursaph


Mecenasem konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, zaś ugruntowana pozycja inicjatywy to zasługa wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja APH współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Centrum Sztuki i Edukacji RUPERT w Wilnie, Residency Unlimited w Nowym Jorku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów. W efekcie, przez kilkanaście lat trwania konkursu stworzono kolekcję składającą się z ponad 50 dzieł;  zrealizowano również 31 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku, Walencji i Wilnie oraz ponad 50 wystaw indywidualnych i zbiorowych w całym kraju.

19. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii odbywa się pod patronatem honorowym Narodowego Centrum Kultury.