Innowacje w edukacji o dziedzictwie kulturowym

Data publikacji: 07.05.2018
2 minuty

Zapraszamy nauczycieli, muzealniczki, animatorów, edukatorki, studentów oraz wszystkie osoby, które chciałyby zacząć działania w zakresie edukacji młodzieży w obszarze dziedzictwa kulturowego na seminarium Innowacje w edukacji o dziedzictwie kulturowym.

W ciągu 10 dni poprzez wizyty studyjne w wiodących muzeach, warsztaty i wykłady prowadzone przez teoretyków oraz praktyków – pracowników naukowych, muzealników i działaczy organizacji pozarządowych – poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności w zakresie  koncepcji, metod i narzędzi niezbędnych w pracy edukacyjnej dotyczącej dziedzictwa kulturowego.

Seminarium organizuje Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna wspólnie z Fundacją Młodzieżowych Inicjatyw Europejskich z Żytomierza i Asociatia Obsteasca Comitetul National ICOM Moldova z Kiszyniowa, przy wsparciu programu Erasmus+ i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Możesz skontaktować się z nami także pod adresem DziedzictwoNaNowo@gmail.com

Patronat honorowy Narodowe Centrum Kultury

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.