I Zlot Animatorów Warmii i Mazur

Olsztyn
Pt. 25 — Niedz. 27 września 2020 r.

I Zlot Animatorów Warmii i Mazur odbędzie się pod przewodnim hasłem "Mapowanie kultury"

Podczas trzydniowego wydarzenia będziemy wymieniać doświadczenia, rozpoznawać i definiować najciekawsze zjawiska animacji na kulturowej mapie Warmii i Mazur oraz, a może przede wszystkim, nawiązywać regionalną współpracę. Czekają warsztaty, rozmowy oraz panele dyskusyjne dotyczące animacji i edukacji kulturowej.

„Mapowanie kultury. I Zlot Animatorów Warmii i Mazur” to trzydniowe wydarzenie, integrujące animatorów kultury i pracowników edukacji kulturalnej z regionu Warmii i Mazur. Celem jest podniesienie poziomu kompetencji kadry kultury, wymiana zawodowych doświadczeń oraz integracja środowiska animatorów w regionie, a w konsekwencji podniesienie kapitału społecznego i kulturowego oraz popularyzacja i promocja dobrych praktyk. Spotkanie pozwoli rozpoznać i zdefiniować najciekawsze, najbardziej innowacyjne i wartościowe zjawiska animacji na kulturalnej mapie Warmii i Mazur. Podczas Zlotu odbędą się warsztaty, wizyty studyjne oraz panele dyskusyjne na temat animacji i edukacji kulturowej. Poszczególne elementy tworzone będą w oparciu o innowacyjne metody i modele pracy zakładające silną interakcję, współdziałanie i współtworzenie (m.in. design thinking, burza mózgów, world cafe, open space).

W programie:
Panele dyskusyjne, podczas których poruszymy takie tematy, jak:
 • sieciowanie jako narzędzie budowania dobrego i efektywnego partnerstwa
 • badanie i rozumienie dynamiki zmian w kulturze współczesnej przy projektowaniu nowoczesnej oferty kulturalnej
 • więziotwórcza rola kultury - oddolne inicjatywy kulturalne i społeczne
 • projektowanie i realizacja działań twórczych w różnych środowiskach społecznych – angażowanie społeczności lokalnej
 • rozpoznawanie i wykorzystywanie potencjału środowiska lokalnego, angażowanie środowisk wykluczonych i pomijanych w obiegu kultury
 • stwarzanie sytuacji twórczych
 • techniki, metody i interdyscyplinarne formy animacji kulturalnej oraz różnorodność form artystycznych w projektach kulturalnych
 • podnoszenie kompetencji zawodowych edukatorów i animatorów
Warsztaty:
 • wzmacniające kompetencje liderskie w lokalnej społeczności
 • podejmujące temat wypalenia zawodowego kaowców
 • kreatywnego myślenia
Dla najwytrwalszych:
 • koncert
 • rozmowy do białego rana...

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Narodowego Centrum Kultury.

Więcej na: www.mok.olsztyn.pl