Finalistki i finaliści 20. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Data publikacji: 07.05.2021
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Jury konkursu Artystyczna Podróż Hestii wybrało 15 osób, których prace zobaczymy na tegorocznej wystawie finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wydarzenie to zbiega się z jubileuszem 20-lecia istnienia konkursu. Będzie to pokaz łączący twórczość finalistek i finalistów dwóch edycji konkursu: ubiegłorocznej 19. i obecnej 20. Wystawa potrwa od 31 maja do 13 czerwca 2021, a jej kulminacyjnym punktem będzie 11 czerwca, kiedy poznamy nazwiska laureatów. Forma ekspozycji i wydarzeń towarzyszących zgodna będzie z obowiązującymi wymogami epidemiologicznymi.

Tworzenie wspólnoty, budowanie mostów w świecie sztuki i działanie ponad podziałami – to idee, które przyświecają tegorocznej edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Takie spojrzenie na wyzwania współczesności staje się szczególnie istotne przy okazji jubileuszu 20-lecia konkursu, odbywającego się podobnie jak edycja 19. w pandemicznej rzeczywistości. Przez wszystkie lata funkcjonowania konkursu na polskiej scenie artystycznej, udało się wytworzyć otwarte pole wzajemnych inspiracji, w którym głos artysty i odbiorcy nieustannie zachęca do łączenia różnych porządków, idei, środowisk. Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy pokazały, jak bardzo jest to ważne.

Konkurs Artystyczna Podróż Hestii przyzwyczaił szerokiego odbiorcę do szukania rozwiązań i odpowiedzi na współczesne problemy w nieszablonowych postawach młodych twórców i twórczyń. Piętnaścioro młodych artystek i artystów najnowszej 20. odsłony konkursu również wskazuje na tematy, które zmuszają do przemyśleń, prowokują do pogłębionej analizy rzeczywistości, zachęcają do przewartościowania swojej wiedzy. W wyróżnionych przez konkursowe jury pracach młodzi artyści i artystki szeroko komentują różnorodne aspekty współczesności: problemy tożsamościowe, społeczno-polityczne; zajmują się też takimi tematami jak sytuacja artystów na rynku pracy czy niepokój o przyszłość planety w dobie zagrożeń klimatycznych.

Finaliści i finalistki obu edycji stają teraz przed szansą na zdobycie konkursowych nagród, w tym rezydencji artystycznych w jednym z dwóch prężnych ośrodków rezydencyjnych: w Nowym Jorku lub Wilnie. Dodatkowo, ze względu na jubileuszowy charakter wydarzenia, pula nagród została rozszerzona o warsztaty art brandingowe w Sokołowsku – 5 laureatów i laureatek nagrody weźmie udział w wielopoziomowym doświadczeniu, pokazującym mechanizmy współpracy z zakresu sztuki i biznesu. Ponadto, na laureata lub laureatkę nagrody specjalnej czeka komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia. Połączenie dwóch edycji to interesujący dwugłos, dający szczególny wgląd w kondycję młodej polskiej sceny artystycznej.


Finalistki i finaliści 20. edycji konkursu APH (w kolejności alfabetycznej):

Kinga Burek, Anna Grzymała, Jan Kowal, Antoni Lisowski, Sylwia Marszałek-Jeneralczyk, Piotr Mlącki, Iwo Panasiewicz, Przemysław „Piniak” Piński, Maria Plucińska, Jan Porczyński, Justyna Streichsbier, Julia Woronowicz, Katarzyna Wójcicka, Ewelina Zając, Weronika Zalewska.


Mecenasem konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, które wspiera sztukę od 1991 roku. Ugruntowana pozycja inicjatywy to także zasługa wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja APH współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Centrum Sztuki i Edukacji RUPERT w Wilnie, Residency Unlimited w Nowym Jorku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów. W efekcie, przez dziewiętnaście lat trwania konkursu stworzono kolekcję składającą się z ponad 50 dzieł;  zrealizowano również 31 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku, Walencji i Wilnie oraz ponad 50 wystaw indywidualnych i zbiorowych w całym kraju.