Projektowanie oferty kulturalnej dla seniorów | Relacja ze szkolenia

Date of publication: 15.03.2018
Author: Paulina Kobza
Średni czas czytania 4 minutes
print

Za nami trzy dni kreatywnej i wytężonej pracy nad projektowaniem oferty kulturalnej dla seniorów. Od 5 do 7 marca z dwudziestoma osobami z instytucji kultury i organizacji z całej Polski przyglądaliśmy się sytuacji osób starszych. Wspólnie podjęliśmy wyzwanie zaprojektowania różnorodnych działań dostosowanych do potrzeb tej grupy wiekowej!

Pierwszego dnia, razem z trenerkami Dagmarą GortychKaroliną Plutą, próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie: senior, czyli kto? Zastanawialiśmy się nad tym, ile ma lat i sprawdzaliśmy, co na ten temat można znaleźć w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), czy demograficznych raportach GUSu. W świetle przeanalizowanych danych widać, że grupa osób starszych nie jest grupą jednorodną. Dla zobrazowania zmian w przyszłej strukturze ludności w starszym wieku istotne jest wyodrębnienie w tej zbiorowości trzech grup, tj. osób w wieku 60-69 lat, 70-79 oraz 80 lat i więcej. Z zaproponowanego podziału widać, że możemy określać pojęciem senior ludzi z różnych pokoleń, na wychowanie, dorastanie i rozwój których miały wpływ różne warunki społeczne, historyczne i ekonomiczne. A to z kolei wpływa na kształtowanie się systemu wartości i stylu życia.

Kolejną część szkolenia poświęciliśmy raportom badań dotyczącym stylu życia osób starszych w Polsce. Na ich podstawie próbowaliśmy odkryć główne potrzeby tej grupy wiekowej.

Z taką pigułką wiedzy weszliśmy w etap pracy metodą design thinking. Przeszliśmy przez metodologię, zaczynając od etapu empatii i definiowania problemu, przez etap generowania pomysłów i prototypowania, a kończąc na testowaniu swoich pomysłów na działania kulturalne dla seniorów. Formuła szkolenia pozwoliła na aktywną, warsztatową pracę w grupach, podczas której poszczególne zespoły analizowały przygotowane wcześniej przez trenerki „persony” seniorów i projektowały wydarzenia pod kątem ich potrzeb i zainteresowań.

Ostatni, trzeci dzień szkolenia, rozpoczął się od modułu poświęconego inspiracjom płynącym z doświadczenia trenerek, które zaprezentowały projekty, które tworzyły same, w których uczestniczyły lub uważają je za dobre praktyki. Następnie Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi” podczas czterogodzinnego warsztatu zaprezentowała nam metodę tworzenia wideo uczestniczącego. Uczestnicy szkolenia podczas zajęć brali udział w ćwiczeniach i tworzyli własne nagrania pod okiem facylitatora i facylitatorek ze stowarzyszenia. Pracownia „Cotopaxi” z sukcesami wykorzystuje tę metodę w pracy z seniorami, czego najlepszym dowodem była jedna z uczestniczek projektu „Późne debiuty” – pani Anna Papis, facylitatorka na naszym warsztacie!

Już dziś zapraszamy na kolejne szkolenia poświęcone projektowaniu oferty kulturalnej dla różnych grup wiekowych – dla dorosłych (25-27 kwietnia), dla dzieci (lipiec) oraz dla grup wielopokoleniowych (14-16 listopada).