Za nami I Forum Pracuj w kulturze [RELACJA 28-29.09.2020]

Date of publication: 26.10.2020
Średni czas czytania 4 minutes
print

W dniach 28-29 września 2020 roku w pięknych przestrzeniach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyrektorzy i pracownicy instytucji kultury, a także absolwenci i studenci kierunków humanistycznych i artystycznych oraz Ci, którzy kulturę tworzą na co dzień, mieli okazję spotkać się na
I Forum Pracuj w kulturze.

Pomysł zorganizowania konferencji jest wynikiem obserwacji i wielu rozmów oraz sygnałów docierających m. in. od użytkowników portalu Pracuj w kulturze. Jest to portal, który jako jedyny w Polsce dedykowany jest tym, którzy chcą pracować w szeroko pojętej kulturze i tworzyć ją w różnych miejscach. Ponadto widzimy zapotrzebowanie na wsparcie dla instytucji kultury w zakresie profesjonalizacji i przeprowadzania rekrutacji w sposób świadomy i skuteczny, a także przygotowania zarówno tych, którzy pracę oferują, jak również tych, którzy jej szukają.

Wydarzenie, podzielone na dwa dni miało formułę hybrydową. Częściowo odbywało się stacjonarnie, a dla tych, którzy nie mogli przyjechać do Warszawy uruchomiliśmy specjalnie dedykowaną platformę online. Były to dwa dni wypełnione dyskusjami i krótkimi wystąpieniami inspiracyjnymi oraz warsztatami.

Pierwszy dzień skierowany był do osób zarządzających instytucjami kultury i prowadzących procesy rekrutacyjne. Zaprezentowano wyniki badań użytkowników portalu Pracuj w kulturze, odbył się panel dyskusyjny i debata o stanie kultury, które w tym specyficznym czasie pandemii były punktem wyjścia do kolejnych rozmów. Próbowaliśmy wspólnie z profesorami socjologii i ekspertami od zarządzania zasobami ludzkimi zastanowić się, w jaki sposób możemy rozpocząć wdrażanie zmian dotyczących udoskonalania procesu rekrutacji, jak wygląda obecnie rynek pracy w kulturze, czego oczekuje pracodawca i jak świadomie kierować zespołem. Dopełnieniem tego dnia były warsztaty stacjonarne i online z takich tematów jak m. in. zarządzanie zespołem, przygotowanie i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych czy wykorzystanie prostych, bezpłatnych narzędzi do usprawnienia pracy w zespole.

Drugiego dnia chcieliśmy porozmawiać z tymi, którzy są po drugiej stronie, czyli z poszukującymi pracy. Dokąd prowadzi świat pracy w kulturze? Jak dobrze wykorzystać swoje umiejętności artystyczne
i własne pomysły? Gdzie szukać rozwoju i w końcu - czy można kulturę traktować jak biznes? Okazuje się, że choć praca w kulturze jest dużym wyzwaniem, szczególnie w czasie gdy dookoła słyszymy
o odwoływaniu kolejnych wydarzeń artystycznych czy ograniczeniach w funkcjonowaniu instytucji kultury, to jednak wśród młodych ludzi nie stygnie entuzjazm do tego, by realizować swoje pomysły,
a przede wszystkim, żeby otwarcie rozmawiać o tym, co trudne. Dla tych, którzy rozpoczynają swoją drogę zawodową przygotowaliśmy warsztaty o tym, jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak stworzyć atrakcyjne CV i w jaki sposób budować swój zawodowy wizerunek.

To wszystko zarówno dla tych, którzy byli z nami na Wybrzeżu Kościuszkowskim w ASP, jak i dla tych, którzy łączyli się online.

Dwa dni Forum Pracuj w kulturze pokazały nam jak bardzo potrzebujemy otworzyć się na nowe rozwiązania i wprowadzić je w życie.

To początek drogi i już tworzymy plany na II Forum Pracuj w kulturze!