Warsztaty archiwizacyjne w Lesznie w ramach programu Trauma i Duma

Date of publication: 10.10.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

23 września 2017 roku Narodowe Centrum Kultury rozpoczęło warsztatami archiwizacyjnymi edycję Programu Trauma i Duma w kolejnej miejscowości – w Lesznie.

Warsztaty archiwizacyjne w Lesznie w ramach programu Trauma i Duma
Na zdjęciach: Janina Tomicka , Kazimierz Mikołajczyk, Maria Wiernikowska z młodzieżą

Podobnie jak tydzień wcześniej w Świętochłowicach, leszneńska młodzież spędziła czas na zajęciach z wiedzy archiwalnej. Prowadzącymi byli: dr Wojciech Schäffer i Maria Wiernikowska.

Młodzież miała okazję również spotkać świadków historii: Prezeskę leszczyńskiego oddziału Związku Sybiraków, Janinę Tonicką i Kazimierza Mikołajczyka. Wstęp o deportacjach na Sybir w latach 1939-1941 przedstawił Robert Robaczyński – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie – II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lesznie.