ŻYWIŁA NADZIEJĘ i BEZPAŃSKIE KOTY

ŻYWIŁA NADZIEJĘ i BEZPAŃSKIE KOTY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Brzmi to dziwacznie, ale w połączeniu ŻYWIĆ NADZIEJĘ występuje to samo słowo, co w sformułowaniach ŻYWIĆ bezpańskie koty (dokarmiać) czy ŻYWIĆ wielodzietną rodzinę (utrzymywać). Czasownik ŻYWIĆ pozostaje w bezpośrednim związku genetycznym i znaczeniowym z przymiotnikiem ŻYWY i rzeczownikiem ŻYCIE. ŻYWIĆ oznaczało pierwotnie ‘czynić żywym’, a więc na różne sposoby ‘obdarzać życiem’: zarówno ‘pozwalać żyć’, jak i ‘utrzymywać przy życiu’, ‘podtrzymywać życie’, ‘przywracać (komuś) życie’ – a także ‘pozostawiać przy życiu’. Tak więc ŻYWIĄC NADZIEJĘ, utrzymujemy ją przy życiu – pozwalamy jej żyć w nas; podobnie, jak ŻYWIĄC BEZPAŃSKIE KOTY, „podtrzymujemy im życie” – dokarmiając je, pomagamy im żyć i pozostawać przy życiu.
Źródło: [SJP PWN; USJP; SEJP, 759-760]