TAUTOLOGIA – z greckiego tautó lógos, dosłownie ‘to samo słowo‘ – to niepoprawna konstrukcja, złożona z wyrazów o identycznym lub bardzo podobnym znaczeniu, najczęściej połączonych spójnikiem łącznym (takim jak: i, oraz), czasem zestawionych bez spójnika lub złączonych innym wskaźnikiem zespolenia, lecz zawsze współrzędnych wobec siebie. Często spotykane – oczywiście błędne – tautologie to np. *geneza i pochodzenie danego zjawiska (poprawnie: geneza danego zjawiska LUB: pochodzenie danego zjawiska); *tylko i wyłącznie (poprawnie: tylko LUB: wyłącznie); *także i wtedy (poprawnie: także wtedy LUB: i wtedy); *poprawa, a nawet polepszenie stanu zdrowia (poprawnie: poprawa stanu zdrowia LUB: polepszenie stanu zdrowia). Pamiętajmy, że to właśnie oszczędne (a przy tym sensowne) używanie słów i konstrukcji składniowych jest często wyznacznikiem dobrego stylu.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]