Dawniej pisało się w wersji oryginalnej lub prawie oryginalnej: PYJAMA. Później w tekstach zaczęły pojawiać się wersje spolszczone i wreszcie słowniki zaczęły odnotowywać najpierw formę PIDŻAMA, a w końcu obie wersje: PIŻAMA i PIDŻAMA. Współcześnie i PIŻAMA, i PIDŻAMA są równie poprawne, bylebyśmy tę drugą wersję poprawnie wymawiali [pidżama] – z takim samym dż jak w dżdżu, dżemie i dżungli, a nie [*pid-żama] czy [*pidż-żama]. Skąd różnica PIŻAMA – PIDŻAMA? Wyraz zapożyczyliśmy równocześnie z dwóch języków: angielskiego (pyjamas – stąd wersja PIDŻAMA) i francuskiego (pyjama – stąd wersja PIŻAMA). A że zapożyczaliśmy na początku XX w., kiedy to modna stawała się już angielszczyzna, upowszechniała się raczej wersja PIDŻAMA, która dopiero w drugiej połowie XX w. zaczęła być wypierana przez wygodniejszą w wymowie PIŻAMĘ.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP PWN; SJP Dor; SJP L; ESJP, II, 545]