Przymiotnik MOROWY może pochodzić od rzeczowników MÓR lub MORA, przy czym MORA może być MORĄ tekstylną lub MORĄ prozodyczną.
MORA prozodyczna to podstawowy element w klasycznej metryce iloczasowej: ‘czas potrzebny do wymówienia sylaby krótkiej’ – językami MOROWYMI są np. łacina i starożytna greka.
MORA tekstylna to ‘jedwabna tkanina o faliście mieniącym się deseniu’. Od tego znaczenia powstało wiele wtórnych: ‘falisty układ sierści na skórze młodych zwierząt’, dawniej także: ‘niepożądany wzór na negatywach lub pozytywach siatkowych’, ‘niepożądany wzór w obrazie telewizyjnym’ – można więc nosić MOROWE apaszki czy MOROWE żupany i tużurki, a maleńkie karakuły mogą poszczycić się MOROWYM futerkiem, ale MOROWE desenie na negatywach zdjęć czy podczas ustawiania programów telewizyjnych są zdecydowanie niepożądane.
Przymiotnik mający postać MOROWY może również pochodzić od rzeczownika MÓR – o tym MOROWYM opowiemy Wam w następnym odcinku naszych ciekawostek.

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; USJP; NSPP; WSPP; SO PWN]