MAÎTRE D'HÔTEL to po francusku dosłownie ‘gospodarz hotelu’. Obecnie mianem tym określa się szefa służby hotelowej lub restauracyjnej. W tekstach możemy spotkać rozmaite formy tego określenia, odmieniane na różne sposoby. Należy jednak pamiętać, że jest to wyraz cytat i jako taki powinien pozostać nieodmienny. Poprawnie zatem: Podobno objął posadę maître d'hôtel w największym hotelu w stolicy (nie: maître d'hôtela); Czy mógłbym sam porozmawiać z maître d'hôtel? (nie: z maître d'hôtelem). Określenie maître d'hôtel wymawiamy poprawnie [metr doTEL].
Źródło: [SO PWN; NSPP; SJP PWN]