Lubelszczyzna, czyli ziemia lubelska

Nazwy własne regionów i krain geograficznych piszemy wielkimi literami: Lubelszczyzna albo Lubelskie – i odmieniamy: Lubelszczyzna - na Lubelszczyźnie, Lubelskie - w Lubelskiem. Określenia regionów poprzedzone wyrazem ziemia zapisujemy małymi literami: ziemia lubelska, ziemia krakowska, ziemia dobrzyńska. Połączenia ziemia + przymiotnik łączymy zawsze z przyimkiem na: jedziemy na ziemię lubelską, jesteśmy już na ziemi lubelskiej. Również małą literą zapisujemy połączenia: województwo lubelskie i powiat lubelski – i odmieniamy: w województwie lubelskim (albo: w woj. lubelskim) i w powiecie lubelskim. Jedynie „goły” przymiotnik w funkcji nazwy regionu zapisujemy wielką literą i odmieniamy nieco inaczej: Lubelskie – w Lubelskiem (nie: w Lubelskim).
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN]