ŁĄCZNIE czy ROZDZIELNIE? Albo inaczej: Kiedy łącznie, a kiedy rozdzielnie? Jeśli możemy zamienić ‘jakbyś’ na ‘gdybyś’ i sens zdania się nie zmieni, to piszemy łącznie: Jakbyś pomyślał, tobyś wiedział, jak to zrobić. Jeśli ‘jak’ ma znaczenie ‘w jaki sposób’, połączenie ‘jak byś’ piszemy rozdzielnie: Wyobraź sobie, jak byś się czuł na moim miejscu… Analogicznie piszemy: jakby i jak by (Jakby to było takie proste… - Jak by tu napisać ‘jak by’?), jakbym i jak bym (Jakbym ja była słoneczkiem na niebie… - Już wiem, jak bym mogła się tam dostać!), jakbyśmy i jak byśmy, jakbyście i jak byście.
Źródło: [SO PWN; NSPP; WSPP]