Jak to DRZEWIEJ bywało…

Jak to DRZEWIEJ bywało…
il. Paweł Jaroński
DRZEWIEJ nie oznacza ‘w czasach, kiedy [tu] rosły drzewa’. Określenie DRZEWIEJ – które przed XV w. miało postać DRZEWIE – oznacza ‘dawno, dawniej, niegdyś, wcześniej’ i nie ma nic a nic wspólnego z DRZEWEM. W niektórych językach słowiańskich do dzisiaj zachowały się słowa należące do tej rodziny wyrazowej, np.: rosyjskie древний [driewnij] ‘dawny, stary’ czy dawne czeskie dříve ‘dawniej, wcześniej’, pochodzące do wspólnych niezachowanych prasłowiańskich przodków: *drevje ‘dawno’, *drevьnjъ ‘dawny’. Warto wiedzieć, że łacińska formułka supra dictus, której odpowiada dzisiejsza WYŻEJ WYMIENIONY, była niegdyś tłumaczona jako DRZEWIEJ RZECZONY.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; ESJP, I, 306]