Na Górnym Śląsku do dziś używane bywa określenie GLONEK, zwykle w połączeniu GLONEK chleba. GLONEK to ‘kromka, pajda, kawałek’. To bardzo stare, rodzime słowo, będące zdrobnieniem od staropolskiego GLEŃ (ten gleń, a nie „ta gleń”) mającego wiele znaczeń i zazwyczaj nazywającego coś płaskiego: łopatkę koła młyńskiego, tratwę, kromkę chleba… W XVII-XVIII w. GLONEK jako określenie kawałka chleba czy kromki chleba był w powszechnym użyciu, z czasem zaczął być coraz rzadziej używany, a do dziś zachował się w zasadzie tylko w gwarach. Zgrubieniem od słowa GLONEK jest GLON, ale tylko w znaczeniu ‘duża, gruba kromka chleba; duży kawał chleba’. GLON – ten roślinny, zarastający niesprzątane akwaria, plączący się wokół stóp w stojącej wodzie jeziora czy poławiany jako elegancka alga do wyszukanych potraw – nie ma z chlebowym GLONEM nic wspólnego.  

Źródło:

[SJP PWN; SJP Dor; ISJP; USJP; ESJP, I, 431]