Figi – pyszne owoce klimatu śródziemnomorskiego – były zbierane prawdopodobnie od samych początków historii człowieka: najpierw jako owoce dziko rosnących, później specjalnie sadzonych i uprawianych drzew figowych. W polszczyźnie FIGA znana była już w okresie staropolskim, a być może i wcześniej, pojawiała się wtedy pod postacią FIGA, FIG lub FIK i wchodziła w skład wielu frazeologizmów. Jedne z ciekawszych to np. połączenia NA FIK MIK lub FIGI MIGI, które oznaczały ‘udawanie, oszukiwanie, robienie czegoś tylko na pozór’. Interesujące jest to, że od najdawniejszych czasów słowo FIGA używane było nie tylko w znaczeniu ‘owoc figowca’, lecz także ‘nic; nic z tego’. Geneza tego drugiego znaczenia jest ciekawa i nieco nieprzyzwoita, nawiązująca do gestu – POKAZYWANIA FIGI.
Źródło: [SJP L, I, 638; SEJP Bor, 149; ESJP, I, 366; SJP PWN; USJP]