MAJTKI to określenie używane dopiero od XIX w. w zn. ‘dolna część bielizny, okrywająca samą pupę’. Dawniej wyraz ten oznaczał ‘spodnie męskie’, a w słowniku Bandtkiego notowany jest jako ‘strój marynarski’. Stąd też zapewne wzięła się sama nazwa MAJTKI: szerokie, krótkie spodnie spięte (związane) pod kolanami nosili majtkowie, czyli marynarze – w takim znaczeniu wyraz MAJTEK znany był już w XVII w. (prawdopodobnie z holenderskiego maat, zdrobniale maatje ‘marynarz, kompan’). Postać MAJTKI można również wyprowadzać od czasownika ‘majtać’ (nogawki takich szerokich a przewiewnych majtasów majtały się przecież koło nóg). Do literatury pięknej formę MAJTKI wprowadziła dopiero Maria Dąbrowska w „Nocach i dniach”, powieści wydanej po raz pierwszy w 1933 r.
Źródło: [SEJP Bor; ESJP]