LESER, NICPOŃ i LADACO

LESER to ‘ktoś, kto pragnie osiągnąć swój cel jak najmniejszym wysiłkiem’. Wyraz ten ma niemiecki źródłosłów. Pochodzi od niem. lässiger < lässig ‘niedbały, nonszalancki’. Staropolski odpowiednik LESERA to LADACO (od wyrażenia: lada co ‘byle co’). Również rodzimy NICPOŃ jest późniejszy, przeszedł do polszczyzny ogólnej z gwar dopiero w II poł. XIX w., a powstał jako skrócenie, ściągnięcie połączenia ‘nic po nim’, czyli ‘nie ma z niego żadnego pożytku’.
Źródło: [SJP PWN; SJP Dor; SEJP Bor; ESJP]