ADAPTOWAĆ STRYCH – ADOPTOWAĆ DZIECKO

Czasowniki ADAPTOWAĆ i ADOPTOWAĆ to paronimy, czyli wyrazy mylone ze sobą ze względu na podobieństwo brzmienia. W wymowie różni je jedynie jedna głoska, ale ich znaczenia są całkowicie różne. ADAPTOWAĆ – przez a – to ‘dokonać adaptacji’, czyli przystosować coś do czegoś. Możemy ADAPTOWAĆ coś do czegoś, dla potrzeb czegoś albo na coś, np. Będziemy adaptować strych na poddasze; Adaptowaliśmy minibusa na kampera; Ponadstuletni parowóz adaptowano do przewozów turystycznych; Aż czterech scenarzystów adaptowało ten tekst dla potrzeb filmu. ADOPTOWAĆ – przez o – to ‘dokonać adopcji’, czyli ‘uznać, uznawać prawnie cudze dziecko za swoje’, ADOPTOWAĆ zatem można tylko kogoś. Czasowniki ADAPTOWAĆ i ADOPTOWAĆ różnią się także genezą: ADAPTOWAĆ pochodzi od francuskiego czasownika adapter ‘dostosowywać’ (notabene nazwa starego, poczciwego ADAPTERA, na którym odtwarzało się muzykę z płyt winylowych, nie pochodzi od francuskiego adapter, tylko od angielskiego adapt ‘przystosować’), francuskie adapter zaś wywodzi się z łaciny, od łacińskiego czasownika adapto, adaptare ‘przystosowywać’, dosłownie „czynić stosownym” (łaciński przymiotnik aptus oznacza ‘stosowny’). ADOPTOWAĆ przeszło do języka prawnego bezpośrednio z łaciny, w której adopto, adoptare ma to samo znaczenie.
Źródło: [NSPP; WSPP; SPWM; SJP PWN; SWO; USJP; SŁP, I, 51-52, 75-76]