KLAUZULA – ZAPISY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” Narodowe Centrum Kultury informuje: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przetwarzane będą w celu zapisania Pani/Pana na bezpłatny pokaz VR „Kartka z Powstania” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji z NCK oraz w czasie realizacji pokazów VR „Kartka z Powstania” a następnie zostaną usunięte;
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania Pani/Pana na bezpłatny pokaz VR „Kartka z Powstania”.

KLAUZULA – POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) „RODO” Narodowe Centrum Kultury informuje: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia oraz nazwiska przetwarzane będą w celu potwierdzenia zapoznania się z regulaminem udziału w bezpłatnym pokazie VR „Kartka z Powstania” - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Pani/Pana dane osobowe potwierdzające zapoznanie się z regulaminem - przetwarzane będą w czasie realizacji pokazów VR „Kartka z Powstania” a następnie poddane zostaną archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej);
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do potwierdzenia zapoznania się z regulaminem i wzięcia udziału w bezpłatnym pokazie VR Kartka z Powstania.