„Nasz Papież” – spektakl słowno-muzyczny

Radio Dla Ciebie
Fri 16 October 2020 r.   g. 20:00

W najbliższy piątek na antenie Radia Dla Ciebie, zaraz po serwisie informacyjnym o godz. 20.00 będzie można posłuchać koncertu na żywo, z udziałem artystów: kompozytor muzyki – Janusz Strobel, śpiew – Nula Stankiewicz. Wiersze Karola Wojtyły czytać będą: Dominika Ostałowska, Agnieszka Radzikowska i Jarosław  Gajewski

W setną rocznicę urodzin Naszego Papieża Jana Pawła II chcemy zaprosić do chwili refleksji i uczczenia pamięci o wielkim rodaku poprzez cykl koncertów „Nasz Papież”.

Spektakl słowno-muzyczny „Nasz Papież” to wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie na polskiej scenie teatralno-muzycznej w całości oparte na wierszach Karola Wojtyły z muzyką Janusza Strobla. Poezja Wielkiego Polaka stawia ważne pytania o sens życia jednostki oraz podejmuje próbę poszukiwania Prawdy, Miłości i Wolności. W niezwykły sposób mówi też o problemach współczesnego człowieka. Jest chwilą zadumy i refleksji, a muzyka Janusza Strobla doskonale ilustruje nastrój twórczości Karola Wojtyły oraz inspiruje do pogłębionych rozważań wokół jej ponadczasowego przesłania.

Spektakl jest kontynuacją projektu płyty Wielka Pani – Karol Wojtyła Poezje, która powstała przy akceptacji Ojca Świętego Jana Pawła II i najwyższych władz kościelnych w 1999 roku.


Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Projekt dofinansowany ze środków MKiDN.